Stranice

Svaki pojedinac može pokrenuti lavinu ukoliko krene pokrenuti sebe

Druga kateheza kardinala Bozanića održana je u vjeronaučnoj dvorani u Krapini kao i sve ostale do sada. Bilo je prisutno pedesetak odraslih župljana koji su pomno pratili Kardinalovo izlaganje i nakon završene kateheze, dio njih se uključio u raspravu koja je uslijedila.

Raspravljalo se kako možemo doprinijeti kao pojedinci i kao zajednica, da se poboljša stanje u našim obiteljima, glede brojnosti djece i vjerskog odgoja te djece.

Zaključili smo da je to teška misija u vremenima u kojima se trenutno nalazimo. Ove prisutne duhovne i materijalne krize pogoduju tome. No, mi smo optimisti Zagorja i vjerujemo da se može puno toga promijeniti, no moramo krenuti svaki od sebe.

Svaki pojedinac može pokrenuti lavinu ukoliko krene pokrenuti sebe. Molit ćemo na tu nakanu. Zaključeno je da je vrlo važno odgajati mlade ljude koji su na pragu ozbiljnijeg života i ulaze u godine u kojima su im potrebne smjernice za ispravan život kao pojedinca i kao obiteljske zajednice.

Društvo nam je bolesno, zaraženo zlom i treba ga promijeniti, ozdraviti, a to mogu mlade snage, to mogu mlade obitelji gdje se živi Vjera i Život. Molili smo i molit ćemo na tu nakanu.

Susret je završio molitvom.


Ispišite stranicu: