HR

Nadbiskupija

Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište


Adresa: Kaptol 29, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4805 888
E-adresa: bogoslovija@nbs-zg.hr
Internetska adresa: www.nbs-zg.hr
Rektor bogoslovnog sjemeništa: preč. mr. sc. Željko Faltak

Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište ustanova je Zagrebačke nadbiskupije za odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata i sljednik Zagrebačkog sjemeništa, koje je na temelju odluke Tridentskog koncila (1545.-1563.) od 15. srpnja 1563. godine utemeljio zagrebački biskup Juraj Drašković.

Na današnjem položaju Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa nalazila se u 16. stoljeću kurija kanonika Franje Filipovića. Taj je posjed biskup Juraj Drašković 1576. godine odredio za gradnju škole i sjemeništa za klerike te se ta godina smatra početnom godinom djelovanja Sjemeništa. Zgrada je od tada bila više puta nadograđivana i obnavljana.

Biskup Maksimilijan Vrhovac poduzeo je 1827. godine velike građevinske radove, što je potvrđeno spomen-pločom i biskupskim grbom na pročelju sjemenišne zgrade. Biskup Aleksandar Alagović (1829.-1837.) dao je izgraditi istočno krilo, a svoj današnji izgled veliki sjemenišni kompleks dobivao je malo-pomalo u gradnjama izvedenima nakon potresa 1880. godine. Po projektu Hermana Bolléa podignuto je južno krilo i neogotička kapela Presvetog Srca Isusova u dvorištu, koju je 3. prosinca 1883. godine blagoslovio nadbiskup kardinal Josip Mihalović.

Nadbiskup kardinal Josip Bozanić 19. veljače 2004. godine donio je odluku o obnovi Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa. Radovi obnove odvijali su se od 2005. do 2007. godine, a obnovljenu zgradu Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Nadbiskup je blagoslovio 1. listopada 2007. godine. Prilikom obnove u potkrovlju zapadnog krila, imajući u vidu odgojne potrebe, predviđen je prostor za kapelu bl. Alojzija Stepinca, koji je privremeno u upotrebi, ali ga je potrebno urediti te privesti svrsi.

U potresu koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb i okolicu nekoliko jakih oštećenja zadobila je kapela Presvetog Srca Isusova te zapadno i sjeverno krilo sjemenišnog kompleksa. Nakon obnove kapele te unutrašnjih prostora zapadnog i sjevernog krila, potrebno je izvršiti konstrukcijsku obnovu cjelokupnog kompleksa te u cijelosti urediti još neke unutrašnje prostore u prizemlju sjevernog krila. U potresu od 29. prosinca 2020. godine s epicentrom kod Petrinje iznova je stradalo zapadno krilo zgrade Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa, a na ostalim dijelovima zgrade pojavile su se manje pukotine koje ne predstavljaju opasnost za redoviti život i djelovanje.
 

Ispišite stranicu: