HR

Nadbiskup

1156.

U ispravi kralja Gejze II. iz 1156. godine, kojom potvrđuje dar ostrogonskog nadbiskupa Martirija ostrogonskom kaptolu, među biskupima svojedocima toga čina zapisan je i Gotschaldus, Zagrabiensis (episcopus).

Gotšaldovo biskupovanje u 1156. i 1158. godini spominje i Krčelić. Ivan, arhiđakon gorički, Gotšalda uopće ne spominje, pa ni Vitezović u svojem radu „Ordo pontificum Eclesiae Zagrabiensis“.  

Izvor: Dobronić, L. (1995) Gotšald. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 19-20.
Ispišite stranicu: