HR

Sinoda

Tijela za pripremu Sinode

»Uputa o biskupijskim sinodama« Kongregacije za biskupe i Kongregacije za evangelizaciju naroda određuje da je zadatak (nad)biskupa u fazi pripreme Sinode uspostaviti tijela Sinode u pripremnom razdoblju: Pripremno povjerenstvo i Tajništvo.

Nadbiskup Bozanić najprije je imenovao tajnika pripremnog razdoblja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, a potom su uspostavljena i središnja tijela pripreme Sinode. Središnje pripremno povjerenstvo i Tajništvo za pripremu Sinode, kao tijela čiji je zadatak bio koordinirati, organizirati i provesti proces nadbiskupijskog savjetovanja, aktivno su djelovali kroz cijelo pripremno razdoblje.

Uz njih su uspostavljena i druga tijela čija je služba prestala izvršavanjem određenih zadataka (dekanatski koordinatori, studijske skupine i Redakcijska komisija).

Ispišite stranicu: