Stranice

Hrabro se odazvati Kristovu pozivu

U okviru kateheza za odrasle u Župi bl. Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici jučer se na Molitvenom susretu za duhovna zvanja u Crkvi intenzivno molilo na tu nakanu. Kao poticaj za promišljanje o odazivu na poziv za duhovna zvanja čitani su poznati odlomci iz Svetoga pisma kojima Krist poziva u svoju žetvu, kao i posebna molitva kardinala Franje Kuharića za duhovna zvanja.

Naša je župna zajednica posebno zdušno molila i za naša dva bogoslova, koji su se lani odvažili odazvati Kristovu pozivu te su sada na prvoj godini studija na Bogosloviji, da im Gospod podari milost ustrajnosti u izobrazbi i usavršavanju za budući poziv, a da im Duh Sveti podari mudrost da stečeno znanje i  talente koje imaju spremno upotrijebe za rad na Božjoj njivi kojoj i danas trebaju poslenici.

Marija Znika
župna medijska suradnica Tiskovnog ureda
Ispišite stranicu: