HR

Sinoda

Preč. Matija PavlakovićRođen je 1982. godine u Karlovcu. Godine 2000. upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao student laik, nakon čega ulazi u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije. Teološki studij završio je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Za vrijeme đakonskoga praktikuma obavlja službu odgojitelja u Međubiskupijskome sjemeništu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 2006. godine. Kao svećenik do sada je obavljao sljedeće službe: tajnik zagrebačkoga nadbiskupa (2006.), župni vikar u župi Svete Obitelji u Zagrebu (2007.), župni vikar u župi sv. Petra apostola u Zaprešiću (2007. – 2011.), te upravitelj župe sv. Petra i Pavla u Kašini (2011. – 2016.).

Trenutno vrši službu rektora Međubiskupijskoga sjemeništa u Zagrebu.   
Ispišite stranicu: