HR

Nadbiskup

1103.

Gorički arhiđakon Ivan ne zna ni za biskupa Manasesa. Isto tako, ne poznaju ga ni svi stariji pisci. Spominje ga samo Pray, vremenski ga određujući godinom 1106. Kukuljević je opazio da se 1103. godine pojavljuje: „Manasses, sigillator Regis et Episcopus Zagrabiensis“ i nastavlja „pod Kolomanom kraljem“.

I Tkalčić se osvrće na pitanje biskupa Manasesa, kojeg naziva Manasija. Tkalčić prethodnim podacima dodaje da se Manasija nalazi 1111. godine i 1113. godine u potvrdi Kolomanove isprave opatiji Zobor. Tkalčić ga svrstava kao trećeg po redu zagrebačkog biskupa.

Je li on bio i zagrebački biskup i 1114. godine kad je poglavar (bez oznake imena) zagrebačke Crkve bio nazočan na nacionalnom koncilu u Ostrogonu, također se ne razabire iz povijesnih vrela.

Izvor: Dobronić, L. (1995) Manases. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 7.
Ispišite stranicu: