HR

Sinoda

Povjerenstvo za izradu Radnog dokumenta


Povjerenstvo, čijim radom je predsjedao pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško, imalo je zadatak utvrditi metodologiju izrade te usuglasiti tekst nacrta Prijedloga radnog dokumenta. Objedinjavanjem sažetaka tema predsinodskih rasprava definirana su četiri tematska područja koja bi bila sastavni dio Radnog dokumenta i sinodskih zasjedanja:
  • CRKVA ZAGREBAČKA u zajedništvu svoga poziva
  • CRKVA ZAGREBAČKA u djelu evangelizacije
  • CRKVA ZAGREBAČKA u slavljenju Kristova otajstva
  • CRKVA ZAGREBAČKA u suvremenome društvu.
Tekst nacrta Prijedloga radnog dokumenta izrađen je u Tajništvu Sinode, a potom su sadržaji pojedinih tematskih područja usuglašeni sa članovima Povjerenstva, stručnjacima za pojedina područja:
  • dr. Tomislav Markić i dr. Željko Tanjić (područje: CRKVA ZAGREBAČKA u zajedništvu svoga poziva)
  • dr. Tomislav Ivančić i dr. s. Valentina Mandarić (područje: CRKVA ZAGREBAČKA u djelu evangelizacije)
  • mons. Ivan Šaško i dr. Ante Crnčević (područje: CRKVA ZAGREBAČKA u slavljenju Kristova otajstva)
  • preč. Nedjeljko Pintarić i dr. Gordan Črpić (područje: CRKVA ZAGREBAČKA u suvremenome društvu)
Povjerenstvo je djelovalo od ožujka 2011. do 25. siječnja 2012., kada je tekst Prijedloga radnog dokumenta predan zagrebačkom nadbiskupu kard. Josipu Bozaniću.
Ispišite stranicu: