HR

Riječ Nadbiskupa

Pozdravni govor nadbiskupa Dražena Kutleše prigodom susreta s vjeroučenicima koji su sudjelovali na Državnom natjecanju

POZDRAVNI GOVOR ZAGREBAČKOG NADBISKUPA MONS. DRAŽENA KUTLEŠE
Prijem vjeroučenika osnovnih i srednjih škola koji su sudjelovali na Državnom natjecanju iz vjeronauka


Zagreb, 3. lipnja 2024.
 
         
Dragi učenici i poštovani vjeroučitelji mentori,

sa zadovoljstvom pozdravljam sve vas, sudionike Državnog natjecanja iz vjeronauka, koje se ove godine bavilo temom socijalnog nauka Crkve. Natjecanje održano u Baški na otoku Krku od 22. do 24. travnja 2024. okupilo je najuspješnije vjeroučenike i njihove mentore iz cijele Hrvatske s ciljem promišljanja i razumijevanja temeljnih načela katoličke vjere koja oblikuju društveno djelovanje i socijalni nauk Crkve.

Prvo, želim izraziti iskreno priznanje svima vama za postignuti uspjeh. Vaša predanost i marljivost donijeli su plodove u obliku priznanja i nagrada, ali i više od toga: naučili ste kako vaša kršćanska vjera može biti djelatna u društvenom kontekstu kroz primjenu crkvenog socijalnog nauka.  

Socijalni nauk Crkve, kao što znamo, obuhvaća niz moralnih i društvenih načela koja proizlaze iz evanđelja i tradicije Crkve. Središte ovog nauka jest dostojanstvo ljudske osobe, zajedničko dobro, solidarnost i supsidijarnost. Ove temeljne vrijednosti osnažuju nas da živimo našu vjeru u svakodnevnim društvenim i političkim kontekstima te da se zauzimamo za pravednije i solidarnije društvo.

Drago mi je da su organizatori natjecanja izborom ove teme potaknuli na sustavnije promišljanje o socijalnom nauku Crkve. U globaliziranom svijetu, u kojemu se suočavamo s brojnim izazovima - od socijalnih nepravdi i ekonomskih nejednakosti do pitanja očuvanja okoliša - važno je da se mladi poput vas educiraju i aktivno sudjeluju u izgradnji pravednijeg svijeta.

Promišljanje o socijalnom nauku Crkve potiče povratak religioznim i socijalnim kršćanskim vrednotama te ističe nužnost postizanja suglasja oko temeljnih vrijednosti unutar suvremenog pluralističkog i multikulturalnog društva.  

U Hrvatskoj je evidentiran utjecaj Katoličke Crkve na društvene vrijednosti, kao i stabilna prisutnost religijskih praksi i vjerovanja. U takvom kontekstu, u odnosu na socijalni nauk Crkve, nastava vjeronauka može dati svoj doprinos ako se usmjeri ne samo na prenošenje znanja o vjeri, već i na odgoj u vjeri. To podrazumijeva uključivanje prakticiranja vrednota i vrlina, a ne samo stjecanje teoretskog znanja o njima.

Mogli bismo općenito istaknuti tri ključna područja doprinosa vjeronauka u našim školama, a koja se izravno tiču i socijalnog nauka Crkve:

1. Etičko i moralno usmjerenje djece i mladih. Vjeronauk u svjetlu Objavljene istine i socijalnog nauka Crkve pruža temeljno razumijevanje etičkih i moralnih principa koje vjernici mogu primijeniti u svakodnevnom životu. Ove vrijednosti, poput poštenja, pravednosti, suosjećanja i odgovornosti, ne samo da pomažu u izgradnji osobnog karaktera, već i potiču društvenu koheziju kroz pravedno i odgovorno djelovanje u zajednici.

2. Društvena solidarnost i pravda. Kroz vjeronauk učenici uče o važnosti socijalne pravde, solidarnosti i zajedničkog dobra, što su ključni elementi socijalnog nauka Crkve. Ova učenja potiču razvoj empatije i razumijevanja prema različitim skupinama ljudi čime se smanjuju društvene podjele i potiče uključivost. Učenici se potiču da aktivno sudjeluju u društvenom životu, boreći se protiv nepravdi i pomažući potrebitima.

3. Duhovni i osobni razvoj. Vjeronauk potiče cjeloviti razvoj osobe kroz duhovni rast i traženje dubljeg smisla života. U svjetlu socijalnog nauka Crkve to uključuje razvijanje svijesti o odgovornosti prema bližnjima i društvu u cjelini. Ovakav duhovni razvoj pomaže oblikovanju jakih osobnosti koje će moći preuzeti odgovornosti u suvremenom, često užurbanom i složenom društvu, te djelovati kao moralni i etički vođe.

Na kraju bih htio istaknuti i ono što donosi Sažeto izvješće XVI. redovite skupštine biskupske sinode, da je, naime, Crkvi u području odgoja u vjeri potreban „edukacijski savez“ tj. uključenost, u duhu sinodalnosti, svih odgovornih u vjerničkoj zajednici. „Formiranje u sinodalnom ključu ima za cilj omogućiti Božjem narodu da u potpunosti živi svoj krsni poziv, u obitelji, na radnom mjestu, u crkvenoj, društvenoj i intelektualnoj sferi.“ (usp. Sažeto izvješće, 14f).
 
Ako je nastava vjeronauka produžena i podržana u praksi sa strane šire zajednice, obiteljske, crkvene i društvene - a to će se postići suglasjem o odgojnim ciljevima naše djece i mladih - onda doprinos vjeronauka u promicanju vrednota i socijalnog nauka Crkve u suvremenom društvu ne može izostati.

Vaše sudjelovanje i postignuti uspjesi na natjecanju iz vjeronauka svjedoče o vašoj spremnosti da preuzmete ulogu odgovornih ljudi u našim zajednicama. Isus Krist nas poziva da budemo "svjetlost svijetu" (usp. Mt 5,14) i da svojim primjerom i djelovanjem svjedočimo ljubav i pravdu.

Dragi učenici, pozivam vas da nastavite svoju misiju oblikovanja boljeg društva u duhu evanđelja. Vaš trud i zalaganje nisu samo školski uspjeh, nego su i svjedočanstvo vaše vjere i ljubavi prema bližnjemu. Neka vas uvijek vodi Duh Sveti i neka vam Marija, Majka Crkve, bude uzor i zagovornica na vašem putu.
Ispišite stranicu: