HR

Riječ Nadbiskupa

Kardinalova riječ prigodom redovite godišnje skupštine Hrvatskoga kanonističkog društva

 

Dragi sudionici redovite godišnje skupštine
Hrvatskoga kanonističkog društva!

Zahvaljujući na pozivu na redovitu godišnju skupštinu Hrvatskoga kanonističkog društva, koja će se održati 7. listopada 2021. godine u Bjelovaru, upućujem vam riječ pozdrava i podrške.

Vesele me sva vaša postignuća na području znanosti i primjene kanonskoga prava. Danas sam s vama povezan u molitvi da vaš godišnji susret obiluje zajedništvom i dobrim odlukama.

Još osjećamo duboke tragove pandemije uzrokovane koronavirusom, zbog čega ste i prošlu skupštinu održali elektroničkim putem. Godišnji susreti članova vjerničkih društava, kao što je ovaj vaš susret, razvijaju osjetljivost ne samo za susret sa živim i dobrim Bogom, nego i osjetljivost za potrebe bližnjih, drugih. Kao što nitko nije isključen iz radosti koju je donio Isus, neka nitko ne bude isključen iz radosti koje Društvo donosi članovima, Crkvi u Hrvatskoj i šire. Događaj susreta na godišnjoj skupštini u Bjelovaru neka stoga obiluje nesebičnošću i zajedništvom; neka dokida strah pred pitanjima kako i što dalje; neka otvara prostore novom darivanju.

Iskustvo zatvaranja i distanciranosti što smo ga proživjeli u proteklom razdoblju nanovo je probudilo osjećaj da nam u Crkvi i društvu trebaju istinski susreti, razgovori, zajednička traženja i nastojanja. Dobro je izaći iz sebe i povezati se s drugima, dobro je združeno djelovati oko ostvarenja ciljeva Društva. Čovjek je rođen za susret i svako udaljavanje od tog zajedništva nagrđuje sliku susreta koju je Bog svojim djelovanjem ostavio svijetu. Vjernički susret ne može biti sveden samo na izvanjski događaj, nego on u sebi nosi »mistiku« zajedničkoga življenja, hodočašće, prihvaćanje i osluškivanje potreba bližnjega.

U molitvenoj povezanosti s vama, želim da Hrvatsko kanonističko društvo bude zajednica vjernika prožeta radošću susreta s Bogom i bližnjima te gorljiva u ostvarenju ciljeva i djelatnosti postavljenih u vlastitim statutarnim odredbama.

Na vas i rad Skupštine zazivam obilje Božjeg blagoslova te zagovor Marije Majke Crkve i blaženog Alojzija Stepinca, zaštitnika Društva.

+ Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, v.r.
Ispišite stranicu: