HR

Nadbiskupija

Kršćanska sadašnjostAdresa: Marulićev trg 14, p.p. 434, 10001 Zagreb; Ulica grada Vukovara 271/XI, 10000 Zagreb (uprava)
Telefon: +385 1 6349 010             
E-adresa: uprava@ks.hr
Internetska adresa: www.ks.hr
Facebook: Kršćanska sadašnjost

Kršćanska sadašnjost d.o.o. (KS), nakladnička kuća Zagrebačke nadbiskupije, osnovana je Dekretom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Šepera od 22. veljače 1968. godine pod nazivom »Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije - Kršćanska sadašnjost«.

KS je prema zamisli utemeljitelja Tomislava Janka Šagi-Bunića, Vjekoslava Bajsića i Josipa Turčinovića pozvana posredovati koncilsku misao te poslužiti kao sredstvo koncilske obnove. U duhu Koncila zamišljena je kao mjesto susreta, suradnje i stvaralaštva svih članova Crkve, osobito katoličkih intelektualaca, kako bi se i na ovim prostorima odgovorilo pozivu Crkve na dijalog kršćana sa suvremenim svijetom i njegovom kulturom.
Zbog promjena u financijskom sustavu u tadašnjoj državi kao i zbog razgranatosti mnogovrsnog javnog angažmana tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća, 31. svibnja 1977. godine osnovano je »Teološko društvo Kršćanska sadašnjost« (TDKS), koje je po tadašnjem zakonu 11. srpnja 1977. godine upisano u Registar udruženja građana.

Odlukom Biskupske konferencije Jugoslavije od 3. listopada 1989. godine TDKS je priznato i potvrđeno kao pravna osoba i u Crkvi. Po osamostaljenju Republike Hrvatske, Kršćanska sadašnjost je od 1992. godine registrirana kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije.

KS od početka ulaže napore na glavnim područjima koncilske obnove, što ostaje njezinom trajnom odrednicom i prioritetom u godišnjim izdavačkim planovima: to je biblijska, liturgijska, katehetska i teološka obnova. U svojih 40-ak biblioteka i nizova te šest periodičkih publikacija, KS pokriva vrlo široko područje crkvenog, znanstvenog i kulturnog djelovanja. Izdavač je suvremenog hrvatskog prijevoda Biblije, tzv. »Zagrebačke Biblije« od 1974. godine, koja je dosad objavljena u 23 izdanja, te raznih drugih izdanja Svetog pisma (Jeruzalemska Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga Zavjeta, Ekumenska Biblija i dr.). Priprema svih potrebnih liturgijskih knjiga na hrvatskom jeziku u skladu s liturgijskom obnovom realizirana je vrlo brzo po završetku Koncila. KS od svojih početaka do danas objavljuje službene hrvatske prijevode dokumenata crkvenog učiteljstva. Na području katehetske obnove priprema i objavljuje katehetske priručnike i ostale katehetske materijale te vjeronaučne udžbenike za školu u suradnji s Nacionalnim katehetskim uredom Hrvatske biskupske konferencije.

Na području teološke obnove naglasak je od početka stavljen na izdanja koja se u skladu sa suvremenim teološkim promišljanjima bave teološki izrazitijim koncilskim temama. Objavljuju se biblijski i teološki rječnici te slična literatura neophodna za teološku znanstvenu komunikaciju i istraživanja, relevantna znanstveno-teološka postignuća stranih, ali i domaćih autora, razni spisi filozofskog sadržaja, analize prijelomnih trenutaka i događanja u Crkvi i društvu te refleksije kršćanske misli i kulture.

Unutar biblioteke KS-a nalazi se i patristička i klasična kršćanska literatura, povijest opće i domaće Crkve, leksikografije i bibliografije, ilustrirane monografije, dječja knjiga i knjiga za mlade, religiozni romani i pripovijetke, kršćanski nadahnuta poezija, duhovnost, poučno i zabavno štivo, multimedijalna, glazbena, video i filmska izdanja.

KS organizira i razne skupove (redovito Teološki četvrtak), priređuje znanstvene simpozije te sudjeluje u raznim vjerskim okupljanjima. Od svojih početaka značajno je prisutna na europskim i domaćim sajmovima knjiga te surađuje s brojnim izdavačkim kućama iz inozemstva. Vrlo je otvorena ekumenskom i međureligijskom dijalogu, što prati i izdavanje brojne literature s tom tematikom.
 

Ispišite stranicu: