HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Šteta na župnoj crkvi i kapelama u Župi Uznesenja BDM u Tuhlju

Kapela svete Margarete u Lenišću, FOTO: Danijel Herceg, Facebook grupa Župa Uznesenja BDM, Tuhelj 

Župna crkva Uznesenja BDM u Tuhlju nakon potresa 29. prosinca 2020. godine označena je kao privremeno neuporabljiva. Primarno i najveće oštećenje dogodilo se u prostoru tornja, tj. u prostoru stubišta koje vodi na kat (kor) te na nosivim zidovima koji su u neposrednoj blizini tornja, odnosno vezani uz njega.

Došlo je do odvajanja stubišta od vanjskog nosivog zida. Najveći broj oštećenja odnosi se na pojavu pukotina u zidu. Ne preporuča se zadržavanje u ulaznom prostoru u crkvu (prostor tornja). Ostatak objekta siguran je za korištenje uz napomenu da je nosivost pojedinih nosivih elemenata crkve narušena.

Kapela svete Margarete u Lenišću, FOTO: Danijel Herceg, Facebook grupa Župa Uznesenja BDM, Tuhelj 

Na fasadi župnog dvora prisutne su pukotine, kao i u većini prostorija. Pukotine u unutrašnjosti pojavile su se oko vrata te na spojevima stropa i zidova.

Na kapeli sv. Josipa u Tuhlju nastale su pukotine na zidu, oštećenja nekonstruktivnih dijelova građevine, lasaste pukotine na nosivim AB elementima, no nosivost konstrukcije nije ugrožena. Pukotine su uočene na zidovima, stropovima i svodovima te spojevima i sudarima zidova i stropova. Kapela je privremeno neuporabljiva radi mogućnosti otpadanja dijelova žbuke, krovnog vijenca i krovišta.

Kapela svete Margarete u Lenišću, FOTO: Danijel Herceg, Facebook grupa Župa Uznesenja BDM, Tuhelj 

Kapela sv. Margarete u Lenišću zadobila je neznatna konstruktivna oštećenja, poput pukotina na zidu, oštećenja nekonstruktivnih dijelova građevine, lasastih pukotina na nosivim AB elementima. Nosivost konstrukcije nije ugrožena, no moguće je otpadanje pojedinih dijelova nekonstruktivnih elemenata. Pukotine su uočene na zidovima, stropovima i svodovima te spojevima i sudarima zidova i stropova. Privremeno neuporabljiva radi mogućnosti otpadanja dijelova žbuke sa stropova i svodova unutar građevine.
Ispišite stranicu: