Stranice

Quemadmodum Deus

Neslužbeni prijevod Dekreta „Quemadmodum Deus“ Svete kongregacije za obrede, objavljen 8. prosinca 1870., kojim se priopćuje odluka pape Pija IX. o proglašenju sv. Josipa zaštitnikom sveopće Crkve

Kao što je Svemogući Bog postavio Josipa, sina patrijarha Jakova, nad cijelom zemljom egipatskom da sačuva žito za narod tako, kad je nastupila punina vremena i trebao je poslati na zemlju Svoga Jedinorođenog Sina, Spasitelja svijeta, Bog je izabrao drugog Josipa kojemu je prvi bio „pralik“ i učinio ga gospodarom i poglavarom nad kućom i svim i imanjem svojim i čuvarom svojega najdragocjenijeg Blaga.

Doista, za suprugu je dobio Bezgrješnu Djevicu Mariju od koje se je po Duhu Svetom rodio Isus Krist naš Gospodin koji se udostojao u očima ljudi biti sin Josipov i biti mu podložan. Njega, koga su mnogi kraljevi i proroci željeli vidjeti, Josip ne samo da je vidio, već je s njim razgovarao i očinskom ga ljubavlju grlio i ljubio. Revno je i marljivo odgajao onoga koga su vjernici trebali primiti kao Kruh koji je s Neba sišao i tako postići vječni život. Zbog ovog uzvišenog dostojanstva koje je Bog dodijelio Svom Najvjernijem Sluzi, Crkva je uvijek iznimno poštovala i častila blaženog Josipa odmah iza njegove svete supruge Djevice Marije Majke Božje i molila njegov zagovor u vremenima nevolja.

I sada, u ovim teškim vremenima dok se na Crkvu obaraju brojni neprijatelji i napadaju ju sa svih strana i nasrću na nju takvom žestinom da bezbožni ljudi izjavljuju da su je vrata paklena već nadvladala, časni prelati cijeloga katoličkog svijeta predstavili su Vrhovnom Svećeniku vlastitu i molbu svojih vjernika u čije su se ime također zauzeli, moleći ga da on svetog Josipa postavi zaštitnikom Crkve. A ovaj put su još ozbiljnije ponovili ovu svoju molbu i želju na Svetom ekumenskom saboru u Vatikanu. Shodno tomu, svidjelo se Njegovoj Svetosti, papi Piju IX. posvetiti sebe i sve vjerne najmoćnijoj zaštiti i pokroviteljstvu svetog patrijarha Josipa te je odlučio udovoljiti želji prelata i svečano ga proglasiti zaštitnikom Crkve Katoličke. Njegova Svetost je ujedno odredila da se njegov blagdan na 19. ožujka slavi kao svetkovina, međutim, bez pripadajuće osmine, zbog korizme.

Nadalje, u tom smislu odredio je da se ova njegova odluka objavi Dekretom Svete kongregacije za obrede i obznani na današnji dan posvećen Bezgrešnoj Djevici Majci Božjoj, najčistijoj Josipovoj Zaručnici.

Bez obzira na bilo što suprotno.

Dano 8. prosinca 1870.

Kardinal Patrizi
prefekt Svete kongregacije za obrede
biskup Ostije i Velletrija

Domenico Bartolini
tajnik Svete kongregacije za obrede

Prema https://stjsa.org/pope-pius-ix-and-st-joseph prevela Marija Vuković / IKA
Ispišite stranicu: