HR

Nadbiskup

1914. – 1937.

Antun Bauer rođen je 11. veljače 1856. u Breznici. Srednju školu pohađa u Varaždinu i Zagrebu, a filozofsko-teološke studije u Zagrebu, Budimpešti i Beču, odakle se vratio ovjenčan doktoratom filozofskih i teoloških znanosti. Zaređen je 1879. godine. Kao svećenik kraće vrijeme obavlja kapelansku službu u župi sv. Marka u Zagrebu, zatim u Ivancu i Samoboru.

U Rimu 29. siječnja 1911. dr. Antun Bauer posvećen je za biskupa i imenovan koadjutorom s pravom nasljedstva uglednom nadbiskupu Juraju Posiloviću. Odgovornu nadbiskupsku službu preuzima 26. travnja 1914. i gotovo četvrt stoljeća upravlja petom po veličini dijecezom u katoličkom svijetu.

Za njegova nadbiskupovanja u Zagreb se vraćaju se dominikanci, a dolaze franjevci-konventualci, i trećereci-glagoljaši, službenice Malog Isusa i karmelićanke.

Nadbiskup Bauer, uz podršku đakovačkog biskupa dr. Antuna Akšamovića, u Zagrebu na Šalati gradi monumentalno interdijecezansko sjemenište s vlastitom klasičnom gimnazijom.  

Izvor: Šanjek, F. (1995) Antun Bauer. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 489-493.
Ispišite stranicu: