Stranice

Kako iskreno moliti?Cilj ovog razmatranja bio je okupljenim vjernicima otkriti važnost Isusove molitve „Oče naš“. Bez molitve čovjek propada duhovno i tjelesno, a samo nas iskrena molitva može približiti Bogu.

Župnik Josip Kuzel istaknuo je kako je molitva razgovor s Bogom, no ne treba samo moliti već slaviti i zahvaljivati Bogu. Molitva mora biti ponizna, pouzdana i ustrajna. Raspravljajući o važnosti molitve vjernici prisutni na katehezi razgovarali su sa župnikom o tome kako treba moliti te su došli do zaključka da molitva nije magija ili recitiranje nekih ustaljenih formula, već je to naš osobni odnos s Bogom u kojem nije presudan izbor riječi i njihova količina već smisao molitve i njen sadržaj. 

Baš tako je napisano i u Matejevu evanđelju: „Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani“ (usp. Mt 6,7). Kao što tijelo čezne za kruhom, tako i mi u molitvi čeznemo za Bogom. On će uslišiti našu molitvu, a sve što moramo je biti ustrajni, jer ustrajnost na kraju ipak urodi plodom.

Jedno od glavnih pitanja na katehezi bilo je pitanje kako iskreno moliti. Nakon kratke izmjene iskustava u molitvi, okupljeni vjernici zajedno sa župnikom došli su do zaključka kako je svijest o vlastitoj nemoći motor koji pokreće molitvu i pomaže nam da se ispravno postavimo prema Bogu i životu. Upravo su naše tjeskobe i strahovi ono na što se oslanjamo kada vapimo Bogu, jer životne teškoće nisu nužno loše ako nas potiču na molitvu.

Glavni zaključak kateheze bio je kako je ljudski život na zemlji borba, a molitva je „alat“ koji nas oslobađa od zabrinutosti te nas približava Bogu.  Molitva nas združuje s Bogom, jača nas i krijepi protiv napasti grijeha i što je najvažnije potiče nas na dobro.

Župna kateheza samo je jedna u nizu od mnogih aktivnosti koje se događaju u ovoj župi. Molitvena grupa, Biblijska grupa, Marijina legija, Susreti za mlade, Nazaretska grupa za djecu, zborovi i kateheze za odrasle dokazuju kako su vjernički krugovi u ovoj župi zaista živi.

Mateja Hrastović
župna medijska suradnica Tiskovnog ured
 
Ispišite stranicu: