HR

Nadbiskup

1628. – 1637.

Franjo Ergelski najvjerojatnije se školovao u zagrebačkom sjemeništu gdje je i zaređen za svećenika, a biskup Drašković imenovao ga je 1577. kanonikom. Iduće godine postao je vaškanski arhiđakon. Na Ilirskom kolegiju u Bologni studirao je filozofiju koju je i doktorirao 1586. godine. 1584. imenovan je goričkim arhiđakonom.

1594. godine obnaša dužnost bekšinskog arhiđakona. Iste godine Kaptol ga šalje kao prefekta u opatiju Porno koju je car ustupio Kaptolu zbog obrane Siska od Turaka. Bio je vrlo aktivan u političkom životu, u nekoliko navrata bio je govornik na ugarskom saboru u Požunu. Bio je aktivan i u obrani od Turaka, za oslobođenje Ugarske i Slavonije.

Car Rudolf imenovao ga je bosanskim biskupom 1605., a papa ga je potvrdio dvije godine kasnije. 1608. car ga je imenovao pečuškim biskupom, a u prosincu iste godine postavljen je za biskupa u Veszpremu. Za zagrebačkog biskupa imenovan je 1628. Prva zadaća kao novog biskupa bila je nastaviti obnovu katedrale. Dao je izgraditi kameni tabernakul.

Nakon gotovo 30 godina sazvao je dvije biskupske sinode.

Izvor: Korade, M. (1995) Franjo Ergelski. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 307-313.
Ispišite stranicu: