HR

Sinoda

Prof. dr. sc. Gordan ČrpićRođen je 1966. godine u Brežicama, Slovenija. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je 2009. godine iz polja sociologije.

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu obavlja službu prorektora za organizaciju i poslovanje.

Vršio je službu tajnika Komisije Iustitia et pax Hrvatske biskupske konferencije, a danas je predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Samoboru.

Obnašao je službu pročelnika Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije.

Sudjelovao je u mnogim znanstveno-istraživačkim projektima, a autor je i brojnih znanstvenih i stručnih radova iz polja sociologije i socijalnog nauka Crkve. 
Ispišite stranicu: