HR

Riječ Nadbiskupa

Kardinalova uvodna riječ na otvorenju 62. TPT-a1. Danas smo u dvoranama Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu, a neki su s nama, zbog posebnih okolnosti koje živimo, povezani i na daljinu, okupljeni na 62. Teološko-pastoralnom tjednu, koji ove godine obrađuje temu: Preobrazba svećeništva u promjeni epohe.

Sada već davne 1961. godine, na inicijativu tadašnjeg zagrebačkog nadbiskupa Franje Šepera, održan je prvi tjedan za svećenike. Naime, u mjesecima neposredne pripreme Drugog vatikanskog koncila, nadbiskup Šeper, kao veliki kancelar Katoličkog bogoslovnog fakulteta, potaknuo je profesore Fakulteta da organiziraju i održavaju teološko-pastoralne seminare ili tjedne na kojima bi se prezbiteri mogli teološko i pastoralno usavršavati. Bilo je to u vremenu komunističke vladavine.

Od tada do danas je naša nacionalna institucija Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu u službi permanentnoga obrazovanja, prvotno uglavnom svećenika, ali se ubrzo proširila i na druge članove Božjega naroda. Ta je Institucija bila i ostaje promicatelj nauka i duha Drugoga vatikanskog koncila. Ona je uvelike doprinijela u prihvaćanju, usvajanju i provođenju koncilske obnove naše Crkve. Zaslužna je za prihvaćanje i provedbu koncilskih smjernica u našoj Crkvi. Zahvaljujući i njoj smijemo ustvrditi da u nas nije došlo do izrazitijih zastranjenje u provedbi Koncila, ni na liturgijskom, ni pastoralnom, niti teološkom području.

Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu postao je, danas bismo mogli reći,  instrument za koncilski sinodalni put. U dopisu našem Fakultetu, od 5. studenoga 1959. godine, kojim inicira svećeničke tečajeve, nadbiskup Franjo Šeper piše: „Već sam više puta pomišljao na to da bi bilo potrebno omogućiti našem pastoralnom kleru da osvježi i upotpuni svoje teološko znanje. Teološka znanost napreduje, dolaze novi problemi, iznalaze se nova rješenja, Rim daje nove smjernice“. I naš Teološko-pastoralni tjedan želi biti duboko ukorijenjen u svoju baštinu, koja je usmjerena k  napretku, uočava probleme, traži rješenja i uvijek otvorena za smjernice iz Rima.
 
2. Papa Franjo govori o novoj etapi crkvenog poslanja što proizlazi iz radosnog susreta s Isusom i naviještanja Isusovog evanđelja. To je, prema papi Franji, Crkva „koja izlazi“ i koja je pozvana donijeti odgovore na aktualna pitanja čovjeka koji ne proživljava samo epohu promjena nego pravu pravcatu promjenu epohe, obilježenu složenom antropološkom i socio-okolišnom krizom. Takva kriza traži promjenu modela globalnog razvoja i redefiniranje našeg shvaćanja napretka. Stoga, naglašava Sveti Otac, kako danas postoji potreba za istinskom evanđeoskom hermeneutikom radi boljeg razumijevanja života, svijeta i ljudi. Postoji potreba za duhovnim ozračjem istraživanja i za sigurnošću koja se temelji na istinama razuma i vjere (usp. Papa Franjo, Veritatis gaudium – Radost istine, 3).

Znakovito je da se u drugoj polovici veljače ove godine održava u Rimu, pod pokroviteljstvom pape Franje, međunarodni teološki simpozij o svećeništvu, pod ambicioznim naslovom „Za jednu fundamentalnu teologiju svećeništva“. Svećeništvo je datost i dar Crkvi i u Crkvi. Velesvećenik Isus Krist je jedini temelj svećeništva u Crkvi i On povezuje opće svećeništvo krštenika i ministerijalno hijerarhijsko svećeništvo biskupa i prezbitera. Opće i ministerijalno svećeništvo organski su međusobno usmjereni i povezani u Kristovom otajstvenom tijelu.
 
3. Želim da i ovaj naš Teološko-pastoralni tjedan s jedne strane pruži potreban doprinos kvasca, soli i svijetla evanđelja Isusa Krista i žive Tradicije Crkve i tako bolje osvijetli dar svećeništva u Crkvi, a s druge strane da nam bude od pomoći da bolje sagledamo onu naslagu povijesti koju je, u promjeni epohe, potrebno mijenjati. Želim da sveukupno razmatramo zadatak koji nam je dan, jer smo svi dionici Kristova svećeništva. U pitanju je pozvanost svih članova Crkve, u pitanju je naša obnova vjere u vodstvo Duha Svetoga, u prisutnost Isusa Krista koji odabire i poziva u službu.

Stoga neka i s ovog skupa odjekne poziv zahvalnosti zaslužnim svećenicima i svim Kristovim vjernicima koji odano vrše službu u svetom Božjem narodu. Neka ovaj skup bude poticaj i ohrabrenje našim mladim vjernicima koji su prepoznali Kristov poziv i žele svoj život posvetiti nasljedujući Isusa, služeći braći i sestrama. Molimo Božje milosrđe i za propuste, pogreške i sablazni članova Crkve. Neka Duh Sveti osnaži Crkvu, koja se želi očistiti i osloboditi od svega što joj priječi u autentičnom navještaju Isusova evanđelja.

Papa Franjo u vremenu promjene epohe upućuje cijelu Crkvu u 'Sinodu o sinodalnosti'. Naglašava tri uporišta u sinodalnom hodu: zajedništvo, učestvovanje i poslanje. Neka te karakteristike označe i naše sudjelovanje u ovom Tjednu, ali neka i osnaže participaciju sviju nas u svećeništvu Isusa Krist, bilo općeg, bilo i hijerarhijskog, jer svatko od nas ima posebno poslanje i životnu ulogu koja nam je dana radi širenja nebeskoga kraljevstva.

Želeći svima dobrodošlicu, od srca zahvaljujem organizatoru, našem Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na čelu s veleučenim dekanom prof. dr. Josipom Šimunovićem, zatim predavačima i svim sudionicima 62. Teološko-pastoralnog tjedna. Preporučujem vas zagovoru Presvete Bogorodice Marije i blaženog Alojzija Stepinca, koji je bio i ostao proročki znak za Crkvu i hrvatski narod. Sa Stepinčevim pouzdanjem, uz cijenu trpljenja, vršimo svoje dužnosti na mjestima što nam ih je Providnost povjerila, u nadi da Božja pomoć neće izostati.
Ispišite stranicu: