HR

Riječ Svetog Oca

Novi savez i novi narod

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U prethodnim smo katehezama vidjeli kako Crkva tvori jedan narod, narod kojeg je Bog strpljivo i s ljubavlju pripremao i kojem smo svi pozvani pripadati. Danas želim istaknuti novost koja karakterizira taj narod: riječ je doista o novom narodu, koji se temelji na novom savezu, kojeg je Gospodin Isus uspostavio darom svoga života. Tom se novošću ne niječe prethodno prijeđen put niti je u opreci s njim, već predstavlja njegov nastavak, privodi punini taj put.

1. Ima jedan vrlo značajan lik, koji služi kao sastavnica između Starog i Novog zavjeta: to je Ivan Krstitelj. Za sinoptička Evanđelja on je "preteča", onaj koji pripravlja Gospodinov dolazak, pripremajući narod na obraćenje srca i prihvaćanje Božje utjehe koja se približila. Za Ivanovo Evanđelje on je "svjedok", jer nam pomaže prepoznati u Isusu onoga koji dolazi s neba, da oprosti naše grijehe i da od svoga naroda učini svoju zaručnicu, prvijenac novog čovječanstva. Kao "preteča" i "svjedok", Ivan Krstitelj ima središnju ulogu u čitavom Svetom pismu, jer služi kao most između obećanja Staroga zavjeta i njegova ispunjenja, između proroštava i njihova ispunjenja u Isusu Kristu. Svojim svjedočanstvom Ivan nam pokazuje Isusa, poziva nas da ga slijedimo i otvoreno nam poručuje da to zahtijeva poniznost, pokoru i obraćenje: to je poziv na poniznost, pokoru i obraćenje.

2. Kao što je Mojsije sklopio savez s Bogom na temelju zakona primljenog na Sinaju, tako Isus, s jedne gore na obali Galilejskog jezera, predaje svojim učenicima i mnoštvu novo učenje koje započinje s blaženstvima. Mojsije daje zakon na Sinaju a Isus, novi Mojsije, daje Zakon na toj gori, na obali Galilejskog jezera. Blaženstva su put kojeg Bog pokazuje kao odgovor na želju za srećom utkanom u čovjeku i usavršuju zapovijedi Novog saveza. Mi smo naviknuti učiti deset zapovijedi – sigurno ih svi znate, učili ste ih na vjeronauku – ali nismo naviknuti ponavljati blaženstva. Pokušajmo ih međutim upamtiti i utisnuti u svoje srce. Učinimo nešto: ja ću ih izgovarati a vi ponavljajte za mnom. Slažete li se?
Prvo: "Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!". [Dvorana ponavlja]
„Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!". [Dvorana ponavlja]
„Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!". [Dvorana ponavlja]
„Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!". [Dvorana ponavlja]
„Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!". [Dvorana ponavlja]
„Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!". [Dvorana ponavlja]
„Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!". [Dvorana ponavlja]
„Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!". [Dvorana ponavlja]
"Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!". Pomoći ću vam. [Papa ponavlja s narodom] „Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!".

Odlično! No učinimo jednu stvar: dat ću vam domaću zadaću, zadaću koju ćete napraviti kod kuće. Uzmite Evanđelje, ono koje nosite sa sobom... Sjećate se da morate uvijek nositi malo Evanđelje sa sobom, u džepu, u torbi, uvijek; ono koje imate u kući. Uzmite Evanđelje i u prvim poglavljima Matejeva Evanđelja – mislim u petom – nalaze se blaženstva. I danas, sutra ga pročitajte kod kuće. Hoćete li to učiniti? [Dvorana: Da!] Da ih ne zaboravite, jer je to zakon kojeg nam daje Isus! Hoćete li to učiniti? Hvala!
U tim se riječima krije sva novost koju je donio Krist, sva je Kristova novost u tim riječima. Zapravo, blaženstva su Isusov portret, njegov oblik života; i ona predstavljaju put prave sreće, kojeg i mi možemo prijeći milošću koju nam daje Isus.

3. Osim novog zakona, Isus nam predaje također "protokol" prema kojem ćemo biti suđeni. Kada svijetu dođe kraj mi ćemo biti suđeni. A koja će nam se pitanja tamo postaviti? Koja će to biti pitanja? Koji je protokol prema kojem će nas sudac suditi? To je ono što nalazimo u dvadeset i petom poglavlju Matejeva Evanđelja. Danas imate za zadaću pročitati peto poglavlje Matejeva Evanđelja gdje su blaženstva; te pročitati 25. poglavlje gdje se nalazi protokol, pitanja koja će nam se postaviti na sudnji dan. Neće biti naslovâ, ugleda ili povlasticâ iza kojih ćemo se moći skrivati. Gospodin će nas prepoznati ako smo mi sami njega prepoznali u siromahu, u gladnom, u onome tko je u oskudici i marginaliziran, u onome koji trpi i koji je sam... To je jedno od temeljnih mjerila provjere našeg kršćanskog života, prema kojem nas Isus poziva mjeriti se svakoga dana. Čitam blaženstva i mislim kakav mora biti moj kršćanski život a zatim činim ispit savjesti s tim 25. Matejevim poglavljem. Svakoga dana: učinio sam to, to, to... To će biti dobro! To su jednostavne ali konkretne stvari.

Dragi prijatelji, novi se savez sastoji upravo u tome: u tome da prepoznamo da nas Bogu u Kristu obavija svojim milosrđem i samilošću. I to je ono što naše srce ispunja radošću, i to je ono što od našeg života čini lijepo i vjerodostojno svjedočanstvo Božje ljubavi prema svoj braći koje susrećemo svakoga dana. Sjetite se zadaća! Peto poglavlje Matejeva Evanđelja i 25. poglavlje Matejeva Evanđelja. Hvala!

Apel za stanovništvo pogođeno potresom u Kini

Izražavam svoju blizinu stanovništvu kineske pokrajine Yunnan koja je u prošlu nedjelju pogođena potresom koji je prouzročio brojne žrtve i velike štete. Molim za pokojne i za članove njihovih obitelji, za ranjene i za sve one koji su ostali bez krova nad glavom. Neka im Gospodin udijeli utjehu, nadu i solidarnost u ovoj kušnji. (IKA)
Ispišite stranicu: