HR

Riječ Svetog Oca

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji na svetkovinu svetih Petra i Pavla


 Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji na svetkovinu svetih Petra i Pavla, 29. lipnja 2015.
 

Draga braćo i sestre, dobar dan!
Današnju svetkovinu svetih apostola Petra i Pavla, kao što znate, slavi se na razini sveopće Crkve, ali je s posebnom radošću slavi Crkva u Rimu, jer u njihovom svjedočanstvu, zapečaćenom krvlju, ona ima svoje temelje. Rim gaji posebnu ljubav i zahvalnost prema tim Božjim ljudima, koji su došli iz daleke zemlje naviještati, po cijenu života, Kristovo evanđelje kojemu su bili potpuno posvećeni. Slavno nasljeđe te dvojice apostola je razlog duhovnog ponosa u Rimu, i istodobno poziv na življenje kršćanskih vrlina, na poseban način vjere i ljubavi: vjere u Isusa kao Mesiju i Sina Božjega, koju je Petar prvi ispovjedio a Pavao naviještao narodima; te ljubav, kojom je ta Crkva pozvana služiti svemu svijetu.

U molitvi Anđeo Gospodnji, spomenu svetih Petra i Pavla pridružujemo spomen Marije, žive slike Crkve, Kristove zaručnice, koju su dvojica apostola, "krvlju svojom zasadila" (ulazna pjesma dnevne mise). Petar je osobno poznavao Isusovu Majku i u razgovoru s njom, posebno u danima prije Duhova (Dj 1, 14), produbio je svoje znanje o Kristovu otajstvu. Pavao, u naviještanju ispunjenja plana spasenja "u punini vremena", nije propustio spomenuti "ženu" od koje je Sin Božji rođen u vremenu (usp. Gal 4, 4).

U evangelizaciji dvojice apostola, ovdje u Rimu, su također korijeni duboke i stoljetne pobožnosti Rimljana prema Djevici, koju se posebno zaziva kao Salus populi romani. Marija, Petar i Pavao su naši suputnici u traženju Boga; oni su naši vodiči na putu vjere i svetosti. Zazovimo njihovu pomoć, da nam srce uvijek bude otvoreno poticajima Duha Svetoga i susretu s braćom.

Na euharistijskom slavlju, koje je jutros održano u Bazilici svetog Petra, blagoslovio sam palij nadbiskupâ metropolitâ imenovanih u posljednjih godinu dana, koji dolaze iz raznih dijelova svijeta. Ponavljam svoje pozdrave i dobre želje njima, članovima obitelji i onima koji ih prate u ovoj važnoj prigodi, i nadam se da će palij, osim što će učvrstiti veze zajedništva s Petrovom Stolicom, biti poticaj za velikodušnije služenje ljudima povjerenima njihovoj pastoralnoj revnosti.

U istoj sam liturgiji imao zadovoljstvo pozdraviti članove delegacije koja je došla u Rim u ime ekumenskog patrijarha, predragog brata Bartolomeja I., kako bi, kao i svake godine, sudjelovali u proslavi svetkovine svetih Petra i Pavla. I ta prisutnost je znak bratskih veza koje postoje između naših Crkava. Molimo da među nama ojača put jedinstva.

Danas posebno molimo za grad Rim, za njegovo duhovno i materijalno blagostanje: neka Božja milost podupire čitav rimski narod, da živi u punini kršćansku vjeru, koju su neustrašivim žarom svjedočili sveti Petar i Pavao. Neka nas zagovara Djevica, Kraljica apostolâ!
Ispišite stranicu: