HR

Nadbiskupija

Glas Koncila

Adresa: Kaptol 8, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4874 300                 
E-adresa: redakcija@glas-koncila.hr
Internetska adresa: www.glas-koncila.hr
Facebook: Glas Koncila
v.d. ravnatelja: Branimir Stanić

Glas Koncila kao ustanovu Zagrebačke nadbiskupije osnovao je 1963. godine zagrebački nadbiskup Franjo Šeper s ciljem pripreme, objavljivanja i distribucije crkvenih novina namijenjenih cijeloj Crkvi u Hrvata. Osnutku ustanove prethodilo je iskustvo izlaska jedanaest brojeva »Glasa s Koncila«, biltena kojem je odgovorni urednik bio ravnatelj Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu, a koji su uređivali, ciklostilom umnažali i raspačavali franjevci iz samostana na Kaptolu u Zagrebu uz pomoć drugih samostana s ciljem informiranja o zbivanjima na 1. zasjedanju Drugog vatikanskog koncila i za koji je interes nadmašivao mogućnosti umnažanja.

Po osnutku nove crkvene ustanove u tiskari »Informator« u Zagrebu pod imenom »Glas Koncila« i s motom Novo lice Crkve 29. rujna 1963. godine počele su izlaziti katoličke dvotjedne novine. Izdavač je bio Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu, a novine su dosegle pojedinačnu nakladu od 180 000 primjeraka, a za Božić i Uskrs i 220 000 primjeraka. Od Nacionalnog euharistijskog kongresa u rujnu 1984. godine »Glas Koncila« je počeo izlaziti kao tjednik. Službeno od  1. siječnja l985. godine zajedničko izdavanje novina uz Zagrebačku nadbiskupiju preuzele su Splitska, Sarajevska, Riječka i Zadarska nadbiskupija, a od l987. do 1991. godine u tome je sudjelovala i Beogradska nadbiskupija. Od Uskrsa 2004. godine (br. 15./2004.) jedini vlasnik i izdavač ostala je Zagrebačka nadbiskupija.

Glas Koncila je od početaka živio od svog rada i plasmana svojih proizvoda. Sve do 1990. godine »Glas Koncila« su bile jedine novine u Hrvatskoj na koje Komunistička partija nije imala izravan utjecaj te je zbog zauzimanja za vječne vrednote, kao što su Bog, vjera, dostojanstvo ljudske osobe, pravda, sloboda, istina, Glas Koncila često dolazio u sukob s vlastima. Novine su 1970., 1972. i dva puta 1973. godine bile plijenjene, a urednik osuđivan. »Glas Koncila« je svoju nezavisnost prema političkim organizacijama očuvao i u demokratskoj Hrvatskoj te se potpuno otvorio i aktualnim temama cjelokupnog društvenog života.

Na crkvenom planu Glas Koncila posebnu pozornost posvećuje doprinosima za vjersku formaciju odraslih. Od 2008. godine uz »Glas Koncila« izlazi i mjesečni magazin »Prilika«. Ustanova je razvila i izdavačku djelatnost knjiga vjerskog sadržaja te se tako u najnovije doba razvilo više od dvadeset različitih biblioteka. Kao doprinos vjerskom odgoju i obrazovanju rubrika »Vama, djeco« iz »Glasa Koncila« prerasla je 1966. godine u dječji mjesečni list »Mali koncil - Mak«. Godine 1969. pokrenuto je »vozočašće« - hodočašće vozača na Trški Vrh kod Krapine.

Glas Koncila razvija suradnju s drugim crkvenim ustanovama pa tako izdaje »Lađu«, časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, časopis za duhovnu glazbu »Sv. Cecilija« i ekumenski časopis »Poslušni duhu«, a razvija i suradnju s vjerničkim udrugama. Od utemeljenja manifestacije »Dani hrvatskog filma« Glas Koncila dodjeljuje nagradu »Zlatna uljanica« s ciljem promicanja etičkih i moralnih vrjednota u hrvatskoj filmskoj produkciji. Ustrojen je i odjel koji pruža usluge dizajniranja i tiskanja publikacija, plakata, letaka, pozivnica i slično.

 
Ispišite stranicu: