HR

Nadbiskup

1578. – 1584.

Prema podacima Ljudevita Ivančana zagrebački kanonik Ivan Monoszloy spominje se prvi put 1550. Godine 1554. bio je varaždinski arhiđakon, a od 1562. je zagrebački prepozit. Prema pečuškom pak shematizmu imenovan je 1567. pečuškim biskupom, no Sveta Stolica ga je potvrdila 15. svibnja 1573.

U spomenutom prikazu LJ. Ivančana zabilježen je podatak da je 4. svibnja 1569. Commisam sibi archiepiscopatus Strigonenesis in spiritualibus administrationem suscepit. No, kako nema takva podatka u Farlatia, Kovačevića i Krčelića, pisac Ivančan sumnja u pouzdanost takve vijesti. Pošto je imenovan pečuškim biskupom, ostao je Ivan Kranjčić Moslavački i dalje u Zagrebu, jer je Pečuh bio tada pod turskom vlašću.

Ne zna se mnogo o njegovom biskupovanju u Zagrebu, ali je znano da je papa Grgur XIII. potvrdio njegovo imenovanje 29. listopada 1578. Razriješio ga je papa obveza prema pečuškoj Crkvi i povjerio mu je zagrebačku. Dao je tiskati zaključke Draškovićeve sinode i nastojao je da ih svećenstvo njegove biskupije provodi i obdržava.

Neposredno prije smrti složio je svoju konačnu oporuku. Zaželio je da bude ukopan u zagrebačkoj stolnici uz biskupa Osvalda. Izvršitelji oporuke uz Kralja Rudolfa II. naložili su zagrebačkom kaptolu neka provede Kranjčićevu oporuku.

Izvor: Sekulić, A. (1995) Ivan Kranjčić iz Moslavine. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 269-270.
Ispišite stranicu: