HR

Nadbiskup

1598. – 1602.

Nikola Zelnicaj Stepanić studirao je u Bologni gdje je doktorirao filozofiju. 1576. imenovan je zagrebačkim kanonikom.

Od 1588. je zagrebački prepošt, a 1593. imenovan je srijemskim naslovnim biskupom.

Tri godine kasnije postao je biskupom pečujskim. Obavljao je različite državničke poslove dok nije 1598., nakon dvogodišnje sedisvakancije, postao zagrebačkim biskupom.

Sazvao je 10. lipnja 1602. dijecezansku sinodu. 

Izvor: Sekulić, A. (1995) Nikola Zelnicaj Stepanić. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 281-282.
Ispišite stranicu: