HR

Nadbiskup

1603. – 1611.

Šimun Bratulić pripadao je pavlinskom crkvenom redu. Bio je biskup u Zagrebu i zauzimao državnički položaj u Kraljevini Hrvatskoj.

Bio je pavlinski vrhovni poglavar, lepoglavski prior, bojovnik te u službi srijemskog i zagrebačkog biskupa te bačko-kaločkog nadbiskupa. Studirao je filozofiju u Rimu.

S hrvatskim banom Ivanom Draškovićem mnogo je radio da u Kraljevstvo, posebice u Zagreb, dođu isusovci kojima je dao samostan sa crkvom svete Katarine.

Zauzimao se za kulturni i prosvjetni život svojega svećenstva. Godine 1607., na Duhove, otvorena je gimnazija. Zauzimao se i za suzbijanje protestantizma u Hrvatskoj. 

Izvor: Sekulić, A. (1995) Šimun Bratulić. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 285-294.
Ispišite stranicu: