HR

Riječ Nadbiskupa

Homilija kardinala Bozanića na misi polnoćkiKardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
 

Homilija na Misi polnoćki

Bogoslužni prostor Bl. Alojzija Stepinca, Božić 2022. godine

Liturgijska čitanja: Iz 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14
 
Draga braćo i sestre!

1. U svetoj betlehemskoj noći anđeo je navijestio pastirima: »Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist Gospodin«. Suočeni s neočekivanom viješću, pastiri rekoše jedan drugome: »Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin«. Navikli slušati poticaj srca pastiri nisu oklijevali, nisu raspravljali, oni pohitaše i vidješe. Poticaj srca odveo ih je u Betlehem.

Dragi vjernici, dopustite mi ustvrditi kako je i nas ove noći poticaj srca doveo ovamo, u ovaj Bogoslužni prostor blaženoga Alojzija Stepinca, u ovaj naš Betlehem. Nismo u ovaj crkveni prostor došli k Bogu koji je daleko od našega života, nego k Bogu koji je blizu, koji je naš Otac, koji se raduje što se na Božić okupila njegova obitelj. Da, ovamo nas je privukla barem intuicija, ako već ne i jasna spoznaja o nježnosti i dobroti Oca nebeskoga. Stoga želim da se u ovom Bogoslužnom prostoru svi osjećamo kod kuće, kao jedna Božja obitelj. U ovom molitvenom i božićnom zajedništvu povezani smo sa svima koji prate ovo slavlje putem radija i televizije.
 
2. Nitko nije isključen iz Božića, jer Božić objavljuje Božju ljubav prema čovjeku, Ljubav potpuno besplatnu, koja se očituje u neočekivanom obliku.

»Javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama«. Tim se riječima anđeo obratio pastirima. Jednako tako i Crkva danas navješćuje otajstvo Isusova rođenja.

Braćo i sestre, ponirući u otajstvo Božića, što ga slavimo, zaustavimo se načas na značenju Betlehema. Zašto nam je Betlehem toliko blizak i drag? Odgovor bi nam se mogao činiti jednostavnim: Zato što je Betlehem kolijevka Sina Božjega koji je postao čovjekom. Ljubljeni Očev Sin, rođen u Betlehemu iz krila Marijina, postao je Dijete: novorođenče povijeno koje leži u jaslama. Bog koji svemu daje smisao i vrijednost jest Betlehemsko dijete. Jedinorođeni Božji Sin postao je pravim čovjekom kako bi ljudskim iskustvom očitovao Božju ljubav.
 
3. Bog je u Isusu preuzeo ljudsko lice, našu ljudskost, postao je jedan od nas. Isus, rođen u Betlehemu, odrastao je u Nazaretu, postao je dionikom života, religioznosti, kulture, tradicije i običaja svoga naroda. Zahvaljujući tome Isus će ljudskim riječima, slikama i gestama govoriti o Bogu, njegovu kraljevstvu, njegovoj milosrdnoj ljubavi prema ljudima. Sve će nam to svjedočiti svojim životom, svojom ljudskošću koju je primio u obitelji Marije i Josipa.

Božić je početak Isusova ljudskoga postojanja u kojem se, kao što piše sveti Pavao apostol svom učeniku Titu: »pojavila milost Božja, spasiteljica svih ljudi«, koja nas je odgojila »da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu«.

Evo otajstva Božića: Sin Svevišnjega, svjetlo naroda, slava Izraelova ušao je u ljudsku povijest i neraskidivo sjedinio naše zemaljsko postojanje s Božjim životom.
 
4. Betlehem stoga nije samo kolijevka Sina Božjega, koji je postao čovjekom, nego i kolijevka čovjeka koji u Kristu postaje dijete Božje. U Betlehemu nije rođen samo Božji Sin i pravi čovjek, nego i svatko od nas u Kristu kao Božji sin i Božja kći. U Betlehemu se rađa novo čovječanstvo. Betlehem govori o konkretnosti ljudskoga života, o važnosti naše sadašnjosti, jer jedino u njoj nam je dano živjeti. Svaki je trenutak važan, a uvijek je važan samo sadašnji trenutak. Stoga trebamo biti odgovorni za darovano vrijeme, za vlastito tijelo i za prostor u kojem živimo.

U jaslicama koje nas vode do Betlehema nalazimo Dijete Isusa. U tom Djetetu pronalazimo svoje korijene, svoj identitet, jer Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama.
 
5. Božić je »prijatelj ljudi«, kako to tumači učitelj crkvene davnine sveti Efrem. Pozvani smo živjeti Božić snagom Božjega milosrđa u kojemu nitko nije isključen, nitko premalen, nitko osamljen. Božić nas vodi k jaslicama gdje se slavi život, jer Dijete se rodilo. Pred jaslicama razmatramo Božju ljubav prema ljudima. Pred jaslicama molimo, pred jaslicama dižemo dušu k Bogu. Razmatrati jaslice znači biti otvoren za istinu svoga života i za ono što se događa oko nas. Razmatrati Isusove jaslice znači imati srce otvoreno i osjetljivo za potrebe bližnjih, osobito kad je riječ o djeci.

Draga braćo i sestre, i ovog Božića, pred jaslicama zahvalimo Bogu što nam je dao Isusa te iz dubine srca uzdignimo hvalu Božjoj vjernosti i u poniznosti molimo: blagoslivljajmo te, svevišnji Bože, što si se ponizio za nas. Ti si neizmjeran, a postao si malen. Ti si bogat, a postao si siromašan. Ti si svemoguć, a postao si slab.

Draga braćo i sestre, vama i vašima, posebno onima kojima nije moguće ovoga Božića doći u crkvu na božićno slavlje te svima koji ste s nama povezani putem radija i televizije od srca čestitam i želim SRETAN BOŽIĆ!
Ispišite stranicu: