HR

Sinoda

Sinoda

Adresa: Kaptol 31, p.p. 553, 10001 Zagreb
Telefon: +385 1 4894 835
Faks: +385 1 4816 104
E-adresa: sinoda@zg-nadbiskupija.hr
Tajnik Sinode: preč. dr. sc. Denis Barić

Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije najavljena je 10. veljače 2002., na blagdan blaženog kardinala Alojzija Stepinca. Nadbiskup Josip Bozanić je tom prigodom izrazio želju da upravo Sinoda bude mogućnost preko koje bi se obnovila mjesna Crkva te bi se odgovorilo na potrebu novog svjetla Duha Svetoga.

Cilj sinode, kako navodi Nadbiskup, pomoć je dijecezanskom biskupu u vođenju zajednice vjernika. Taj cilj određuje posebnu ulogu koju na sinodi imaju prezbiteri, kao "mudri suradnici biskupskog reda". No, na sinodu su pozvani i predstavnici redovništva te Kristovih vjernika laika, što predstavlja posebnu vrst odgovornosti koja pripada svim vjernicima u izgradnji Tijela Kristova.

Zajedništvo i poslanje, kao nerazdvojivi vidovi istog cilja pastoralnog djelovanja Crkve, čine dobrobit sve biskupijske zajednice i oni su označeni kao posljednji ciljevi sinode (usp. Zakonik kanonskog prava, kan. 460).
Zadaća je sinode podupirati dinamizam svih crkvenih snaga pod vodstvom pastira. Sinoda, dakle, očituje, gradi i ostvaruje zajedništvo u biskupiji Svrha Zagrebačke sinode je pastoralne naravi.

Ona želi potaknuti razradu postavki pastoralnog nastojanja i animirati nadbiskupijsku zajednicu za ujednačeno pastoralno djelovanje.

Sinoda nas treba pripremiti za zajedničke pastoralne planove i programe. Geslo Sinode "Hodimo u novosti života" upravo želi potaknuti na dinamizam zajedničkog hoda cijele Zagrebačke Crkve što izvorno i znači  grčka riječ  "synodos" (doći zajedno, biti zajedno na putu).

"Novost života" ostvarena je po krštenju i temelji se na Kristovoj pobjedi nad smrću; "novost života" jest "novost Duha" (Rim 7,6), jer smo snagom vjere, toga predragocjenog Božjeg dara, "novo stvorenje" (usp. 2Kor 5,17; Gal 6,15). Darovan nam je novi životni prostor da bismo ga svjedočili i sebe mijenjali u njegovu svjetlu.

Pripremno razdoblje Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije službeno je završeno, a odvijalo se u dva dijela. U prvome dijelu pripremnoga razdoblja prikupljeni su i obrađivani prijedlozi svećenika, redovnika i Kristovih vjernika laika o temama i pitanjima o kojima bi Sinoda trebala raspravljati. U drugome dijelu pripremnoga razdoblja o prikupljenim se prijedlozima raspravljalo na svim razinama naše mjesne Crkve. Na taj su način u pripremu Sinodu uključeni svi vjernici naše Nadbiskupije.

Ukupno 2499 zapisnika s predsinodskih susreta pristiglo je u Tajništvo Sinode. Oni su nakon detaljne obrade i analize, rezultirali brojem od 66 sažetaka o različitim temama nadbiskupijskoga savjetovanja, a što je temelj za izradu radnog dokumenta Sinode.

Trenutno se nalazimo u razdoblju neposredne priprave za početak održavanja sinodskih zasjedanja. Osim izrade radnog dokumenta (Instrumentum laboris), a prije početka sinodskih zasjedanja, pred nama je još izrada Statuta te izbor članova Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.
Ispišite stranicu: