Stranice

Kateheza u župi S. Nikole Biskupa - Krapina

Prva iščekivana Kardinalova kateheza, prošla je u okvirima očekivanog, znajući da je ekipa u ostvarivanju spomenutog projekta, ozbiljna i da će sam prijenos i cijeli projekt biti besprijekoran. Hvala vam na tome.

Tema Kardinalove kateheze bila je aktualna i potrebna u vremenu kojem živimo. Stavljen ja naglasak na obitelj, brak, ljubav i vjeru, koji su nam u krizi. Svi koju su bili slušatelji i gledatelji, bilo u dvorani gdje se kateheza odvijala bilo po župama, vjerujem da su oduševljeni ovom i ostalim katehezama koje slijede, te molitvenim susretima.

Posebno je impresivan ovaj naglasak na zajedništvo koje se žali naglasiti i ostvariti u ovim susretima. To se primijetilo u raspravi koja je uslijedila nakon kateheze. Često puta smo opterećeni brojkom, no to nije potrebno, kao što je i sam Kardinal rekao.

Bitno je da se zajednica okuplja, upoznaje svoju vjeru, zavoli je i istinski živi. Mislim da će se to ovim katehezama ostvarivati i da će biti učinkovite za cjelokupni rast naših vjernika u našoj Nadbiskupiji.


Tomica Šestak
župnik krapinski
Ispišite stranicu: