HR

Nadbiskupija

Zbor savjetnika

Zbor savjetnika čini najmanje šest, a najviše dvanaest svećenika koje na tu službu, na pet godina, između članova Prezbiterskog vijeća slobodno imenuje dijecezanski biskup. 

Zboru savjetnika pripadaju zadaće određene pravom. Po isteku pet godina, Zbor savjetnika nastavlja obavljati svoje zadaće sve dok se ne uspostavi novi zbor (usp. ZKP, kan. 502 §1).

Na čelu Zbora savjetnika je dijecezanski biskup, a kad je stolica spriječena ili prazna, onaj koji zamjenjuje biskupa ili, ako on još nije postavljen, svećenik koji je u Zboru savjetnika stariji po ređenju (usp. ZKP, kan. 502 §2).

 
Ispišite stranicu: