HR

Nadbiskup

1114. - 1131.

Najstarija vijest o biskupu Franciki (ime mu se piše u više oblika) nalazi se u Felicijanovoj presudi o zemlji Dubravi iz 1134. godine, gdje je u uvodu riječ o osnutku Zagrebačke biskupije. „Svog kapelana Franciku“ poslao je kralj Ladislav da zaredi (ordinavit) Duha za zagrebačkog biskupa.

„Nakon poduljeg vremena, u vrijeme vladavine kralja Stjepana, rečeni Francika držao je biskupski položaj ove Crkve.“ Francika najprije dolazi pri osnivanju Zagrebačke biskupije u svojstvu dvorskog kapelana kralja Ladislava. U vrijeme Ladislavova nasljednika kralja Stjepana II. bio je zagrebački biskup. Tkalčić smatra da mu je služba započela 1114. ili 1115. godine. Završila je, prema Felicijanovoj ispravi, kad je umro kralj Stjepan i naslijedio ga Bela II. On je premjestio Franciku u Beč za nadbiskupa.

U doba biskupa Francike spominje se samo jedan događaj u Zagrebačkoj biskupiji: otimanje biskupskog posjeda Dubrave koje je počinio neki plemić imenom Sudenja, i tužba zbog tog čina što ju je biskup Francika zbog svoje bolesti uputio kralju Stjepanu, a on odredio da spor riješi ostrogonski nadbiskup Felicijan. 

Izvor: Dobronić, L. (1995) Francika. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 9-10.
Ispišite stranicu: