HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Velike štete od potresa u župi sv. Jurja u Gornjoj StubiciUslijed potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb i okolicu, posebno je stradao dio župe sv. Jurja iz Gornje Stubice koji je bliže Sljemenu, odnosno samo par kilometara zračne linije od epicentra razornog potresa. U samoj župi velika materijalna šteta je na stambenim, gospodarskim, sakralnim i kulturnim objektima.Najviše je pogođeno selo Slani Potok, zatim Jakšinec i Karivaroš. U tim selima 30-ak objekata će se morati srušiti jer je statika poremećena i objekti nisu za adaptaciju.Od sakralnih objekata u našoj župi, najviše je pogođena kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Slanom Potoku. Kapela je popucala sa svih strana i ima velika unutrašnja oštećenja. Njezina statika je upitna, kao i moguća adaptacija. 

Župna crkva sv. Jurja je također oštećena, ali samo gornji dijelovi zidova i cijeli strop – popucali su svodovi, otpala je žbuka i razni oslici.

Župna kuća je dosta oštećena, jer su popucali vanjski zidovi, ali i svi unutarnji zidovi.

Nakon pregleda stručnih službi koje su obišle sva ova sela i objekte, utvrđeno da je šteta na području općine Gornja Stubica preko 30 milijuna kuna, te je proglašena elementarna nepogoda.
Nikola Jurković
Ispišite stranicu: