HR

Nadbiskup

1694. – 1703.

Stjepan Seliščević rođen je 1637. u tuheljskoj župi u plemićkoj obitelji. Školovao se u Ugarskoj i u Zagrebu.

Za zagrebačko sjemenište je prisegnuo 14. listopada 1657., iste godine i za bečki kolegij.

Zagrebački kanonik postao je 1661. U Bologni je obavljao rektorsku službu. Bio je i delegat na Požunskom saboru. 1688. imenovan je zagrebačkim velikim prepoštom.

31. svibnja 1694. imenovan je zagrebačkim biskupom. 

Izvor: Sekulić, A. (1995) Stjepan Seliščević. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 371-375.
Ispišite stranicu: