Stranice

Sveti Josip – pokoran

Povodom Godine sv. Josipa, koju je proglasio papa Franjo apostolskim pismom Patris corde, Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije priredio je tematske tekstove prema Stepinčevim propovijedima o sv. Josipu prema litanijama sv. Josipa. Tekstovi su obogaćeni citatima iz samih propovijedi, koje su objavljene u knjizi mons. Jurja Batelje Blaženi Alojzije Stepinac: Sveti Josip – Propovijedi prema litanijama sv. Josipa iz 2009. godine.
 

Ovoga tjedna donosimo tekst koji tematizira litanijski zaziv Josipe pokorni, moli za nas! 

Oltar sv. Josipa u župnoj crkvi sv. Martina biskupa u Dugom Selu
 
 

Sveti Josip – pokoran


Na početku ove homilije kardinal Alojzije Stepinac podsjeća nas kako ne živimo sami, već da smo članovi zajednica: „Čovjek na ovome svijetu živi u bilo kakvoj zajednici: ili u obitelji, ili u redovničkoj zajednici, a u svakome slučaj član je neke države i biće ovisno o Stvoritelju svome. U svakoj pak uređenoj zajednici netko mora zapovijedati, a netko mora slušati. Dijete mora slušati roditelje, žena mora slušati muža, podložnici moraju slušati svjetovne i crkvene poglavare prema riječima apostolovim: „Pokoravajte se jedan drugomu u strahu Kristovu!“ (Ef 5, 21). Svi pak ljudi bez razlike moraju se pokoravati Stvoritelju svome“ (Batelja, 2009: 97).

"Da je sv. Josip bio pokoran prije svega Stvoritelju svome, u to ne može sumnjati nitko kad mu sam Duh Sveti daje najljepše svjedočanstvo, govoreći da je „bio pravedan“ (Mt 1, 10). Pod tom pravednošću oduvijek su sveti oci razumijevali kod sv. Josipa skup svih krjeposti, i to u najvišem stupnju, dakle i krjepost poslušnosti", govori nam Stepinac i nastavlja nabrajajući primjere Josipove poslušnosti koje čitamo u Svetome pismu: "Da je tome tako, dovoljno je pogledati ono malo što nam je o njemu zabilježilo Sveto pismo, iz čega bismo mogli zaključiti da je u sv. Josipu gotovo umrla svaka vlastita volja, budući da je tako pomno pazio na svaki i najmanji mig volje Božje da je najspremnije ispuni. Bog mu preko anđela nalaže uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. I kaže Sveto pismo „on uze k sebi ženu svoju“ (Mt 1, 24). Bog mu preko anđela nalaže da Sinu, kojeg će roditi Marija, dade ime Isus. „I dade mu ime Isus“ (Mt 1, 25). Bog mu preko anđela nalaže, uzeti dijete i mater njegovu i bježati u Egipat, te ostati tamo dok mu ne kaže. „Tada on ustade“, veli Sveto pismo, „uze još u noći dijete i mater njegovu i ode u Egipat“ (Mt 2, 14). Bog mu nalaže preko anđela uzeti dijete i mater njegovu i vratiti se opet u zemlju izraelsku. „Tada on“, veli Sveto pismo, „uze dijete i mater njegovu i ode u zemlju Izraelovu“ (Mt 2, 21)" (Batelja, 2009: 97-98).

Središnji oltar u župnoj crkvi sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci

Naš Blaženik na temelju Svetoga pisma zaključuje kako je sv. Josip bio savršeno poslušan: "Tko će onda razborit posumnjati da takav čovjek, kao što je bio sv. Josip, nije bio savršeno poslušan i vjerskim vlastima svoga naroda, kad je znao da te vlasti zastupaju Boga i samo od Njega imaju sav svoj ugled i pravo na zapovijedanje?" (Batelja, 2009: 99), pita se Stepinac i nastavlja riječima: "Tko će onda razborit posumnjati da takav čovjek kao što je bio sv. Josip, nije bio savršeno podložan i svjetovnim, makar poganskim vlastima, u svemu što se nije kosilo sa zakonom Božjim? Jer svjetovna vlast ima konačno autoritet od Boga, i „tko se protivi vlasti, protivi se naredbi Božjoj“ (Rim 13, 2). Tu je razlog zašto se sv. Josip najspremnije pokorio carskoj rimskoj naredbi, koja je nalagala popis svega pučanstva, i uz velike osobne žrtve i neprilike Bogorodice, odmah krenuo iz Nazareta u Betlehem usred zime" (Batelja: 99).

Kardinal Stepinac još jednom ističe koliko je važna krjeposto poslušnosti: "Vidite li kako je silna krjepost sveta poslušnost! Vidite li kako mudro postupa sv. Crkva kad nam stavlja pred oči ovaj savršeni ideal poslušnosti sv. Josipa? Razumijete li zašto Crkva među trima zavjetima koje polažu redovnici, smatra i zavjet poslušnosti kao dragocjeno blago za posvećenje redovničkih duša? Razumijete li zašto i mladi svećenici na dan ređenja obećaju na poseban način poslušnost svome Ordinariju?", propituje naš Blaženik i ističe: "Budući da je poslušnost tako uzvišena krjepost, Bog ju bogato nagrađuje, kako pokazuju toliki primjeri iz Svetoga pisma, iz povijesti sv. Crkve i iz svakodnevnog života" (Batelja, 2009: 100).
 
Na kraju blaženi Alojzije Stepinac potiče nas da molimo i zazivamo sv. Josipa: „Imamo svi dovoljno razloga da skrušeno molimo sv. Josipa: „Josipe pokorni, moli za nas!“ Moli za nas da se svim srcem podvrgnemo odredbama Gospoda Boga svoga. Moli za nas da se svim srcem pokoravamo naredbama svete Crkve! Moli za nas da se svaki pokorava kome je dužan: djeca roditeljima, žene muževima, podložnici poglavarima, a svi skupa, kako rekosmo, Stvoritelju svome, od koga proistječe svaka vlast i dužnost pokoravati se!“ (Batelja, 2009: 102).
 

O knjizi Blaženi Alojzije Stepinac: Sveti Josip - Propovijedi prema litanijama sv. Josipa više možete pronaći na stranici Zagrebačke nadbiskupije.Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije
 
IZVOR: Batelja, Juraj (2009) Blaženi Alojzije Stepinac: Sveti Josip - Propovijedi prema litanijama sv. Josipa. Zagreb: Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca.
 
Ispišite stranicu: