HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Izvještaj o šteti na crkvi i crkvenim objektima u Župi Pohoda BDM, Zagreb – DolacMeđu župama koje su stradale u potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine je i zagrebačka župa Pohoda BDM, Zagreb - Dolac. U nastavku donosimo izvještaj o štetama na crkvi i crkvenim objektima.

Na župnoj crkvi šteta je nastala na cijeloj građevini. Posebno je nastradao zid s južne i zapadne strane te zvonik. Prema mišljenju statičara nakon provedenog brzog pregleda ti su se zidovi odvojili međusobno i od kora te su nastale nove pukotine, a postojeće su se dodatno proširile i produljile. Proširile su se i postojeće pukotine na stropu između glavnog oltara i propovjedaonice, koje su bile poduprte s uporama, koje su se pomaknule desetak centimetara nakon potresa u prosincu.Nekoliko greda u krovištu se rascijepilo, a potreban je detaljan pregled kako bi se točno utvrdilo stanje svih greda. Grede su se rascijepile i unutar zvonika koji je posebno teško stradao te se malo i nagnuo. Velika su oštećenja unutar zvonika, gdje su popadale brojne cigle, a vidljive su i velike pukotine u strukturi zvonika po cijeloj duljini, posebice u središnjem dijelu zvonika, gdje su se, prema mišljenju statičara, zidovi zvonika međusobno odvojili te više ne čine kompaktnu cjelinu. Postoji ozbiljna opasnost od mogućeg urušavanja zvonika uslijed novih potresa.

  

Veliko oštećenje pretrpio je i župni dvor. Posebno je nastradao prvi kat i krovište. Popucala je žbuka unutar cijele kurije, posebice na svim stropovima. Sve postojeće pukotine su se proširile i produljile te su nastale brojne nove. Posebno se se proširile pukotine uz istočni zid, tj. pročelje prema Kaptolu. Izgleda da je taj zid sada odvojen od ostatka kurije, jer su velike pukotine po cijeloj duljini. Oštećeno je i krovište, nekoliko je crjepova ispalo, a izvana su vidljive rupe na vrhu krova.
Ispišite stranicu: