HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Velika šteta uzrokovana potresima u Župi Uznesenja BDM u zagrebačkim RemetamaFOTOGALERIJA


U župnoj crkvi Uznesenja BDM u zagrebačkim Remetama u potresu 22. ožujka 2020. godine najteže je stradao prezbiterij crkve. Oštećen je luk crkve koji spaja prezbiterij i donju lađu te postoji opasnost od urušavanja.

Glavni oltar, na kojem se nalazi kip Gospe Remetske, Zagovornice Hrvata, teško je oštećen te se od njega odvalio kamen. Svod prezbiterija i zidovi popucali su na mnogim mjestima, uništene su freske te je mnogo žbuke popadalo. Žbuka na mnogim mjestima u crkvi visi sa stropa te postoji opasnost od njenog pada.


 
 
Pročelje crkve na gornjim je dijelovima teško oštećeno. Popucali su skoro svi vitraji te su vidljive pukotine na zidovima u crkvi. Oštećena je sakristija te hodnik pored crkve. Vanjski zidovi crkve napuknuti su, pogotovo na južnoj strani. Oštećen je također i stari dio samostana te je neuporabljiv za stanovanje.

U „Gospinom vrtu“ urušavanje prijeti nadstrešnici koja služi za liturgijska slavlja na otvorenom. Kip Gospe Bezgrešne u spomenutom vrtu oštećen je zajedno s pripadajućim dijelovima postolja.
 

 
 
Uslijed potresa 29. prosinca 2020. još je više oštećeno pročelje crkve koje se, kao i toranj, nalazi u skelama radi obnove. Oštećenje je teško jer se masivni dio vrha pročelja skoro prepolovio te opasno nagnuo i prijeti urušavanjem.

Slavoluk crkve na prijelazu između prezbiterija i donje lađe dodatno je napuknuo, otpali su komadi freski umjetnika pavlina Ivana Rangera. Urušavanje je spriječeno zahvaljujući potpornim stupovima postavljenim nakon potresa u ožujku.


 
Dodatno su napuknuli oltari bl. Alojzija Stepinca i sv. Ante Padovanskog ispod slavoluka. Glavni oltar Majke Božje Remetske, koji se nalazi pod skelama, dodatno se pomaknuo i napuknuo te je pod hitno potrebno skidanje gornjeg dijela.

U dijelu prezbiterija dodatno su napuknuli zidovi, otpala žbuka i freska, dok su se na vanjskim zidovima crkve pojavile nove pukotine, osobito na istočnom dijelu crkve te su dodatno oštećeni vitraji.

Ispišite stranicu: