HR

Riječ Svetog Oca

Moramo biti duboko sjedinjeni s Isusom

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnje nam Evanđelje predstavlja Isusa tijekom Posljednje večere, u trenutku u kojem zna da je smrt već blizu. Došao je njegov "čas". Posljednji je put sa svojim učenicima te im želi duboko u srce utisnuti temeljnu istinu: i kada više ne bude fizički među njima, oni će i dalje moći ostati ujedinjeni s njim na nov način, i tako donositi mnogo roda.

Svi mi možemo biti sjedinjeni s Isusom na nov način. Ako pojedinac, naprotiv, izgubi to jedinstvo s njim, to zajedništvo s njime, postaje besplodan, štoviše, štetan za zajednicu. Da bi izrazio tu stvarnost, taj novi način sjedinjenosti s Njim, Isus koristi sliku trsa i lozâ i kaže: "Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze" (Iv 15, 4-5). Tom nas slikom uči kako ostati u njemu, biti sjedinjeni s njim, premda on nije fizički prisutan.

Isus je trs, i preko njega - poput soka u drvetu – na loze se prenosi ljubav samog Boga, Duh Sveti. Dakle, mi smo loze i tom prispodobom Isus nam želi pomoći shvatiti koliko je važno ostati ujedinjeni s njim. Loze nisu samodostatne, nego ovise u potpunosti o trsu, u kojem je izvor njihova života. To vrijedi i za nas kršćane.

Ucijepljeni krštenjem u Krista, dobili smo od njega besplatni dar novoga života; i možemo ostati u životnom zajedništvu s Kristom. Moramo sačuvati vjernost krštenju i rasti u prijateljstvu s Gospodinom molitvom, svakodnevnom molitvom, slušanjem i poslušnošću njegovoj riječi - čitati Evanđelje -, sudjelovanjem u sakramentima, osobito u euharistiji i pomirenju.

Ako je tko prisno povezan s Isusom, uživa darova Duha Svetoga, a to su – kao što nam kaže sveti Pavao – "ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,blagost, uzdržljivost" (Gal 5, 22); i slijedom toga čini mnogo dobra bližnjemu i društvu, tada je ta osoba kršćanin. Iz tih se stavova, zapravo, prepoznaje je li tko pravi kršćanin, kao što se stablo poznaje po plodovima.

Plodovi toga dubokog sjedinjenja s Isusom su čudesni: cijela naša osoba biva preobražena milošću Duha: duša, um, volja, osjećaji, pa čak i tijelo, jer mi smo jedinstvo duha i tijela. Dobivamo novi način postojanja, Kristov život postaje naš: možemo razmišljati poput njega, djelovati poput njega, promatrati svijet i stvari Isusovim očima. Kao posljedica toga, možemo ljubiti našu braću, počevši od najsiromašnijih i onih koji najviše trpe, kao što je on činio, i ljubiti ih svojim srcem i donositi tako u svijet plodove dobrote, ljubavi i mira.

Svaki je od nas loza istoga trsa; a svi zajedno smo pozvani donositi plodove te zajedničke pripadnosti Kristu i Crkvi. Povjerimo se zagovoru Blažene Djevice Marije, da uzmognemo biti žive loze u Crkvi i svjedočiti svoju vjeru na dosljedan način - dosljednost života i misli, života i vjere -, svjesni da je svaki od nas, već prema svom posebnom pozivu, dionik jednog Kristova poslanja spasenja.

Nakon molitve Kraljice neba

Draga braćo i sestre iz Italije i mnogih dijelova svijeta, sve vas srdačno pozdravljam!

Jučer je u Torinu blaženim proglašen Luigi Bordino, posvećeni laik iz Zajednice braće svetog Giuseppea Benedetta Cottolenga. On je posvetio svoj život bolesnim osobama i onima koji trpe, i neumorno se trošio za nasiromašnije, liječeći i perući njihove rane. Zahvaljujemo Gospodinu za toga poniznog i velikodušnog učenika.

Posebno danas pozdravljam udrugu Méter, na Dan djece žrtava nasilja. Zahvaljujem vam za vašu predanost kojom nastojite spriječiti ta zlodjela. Moramo se svi zauzimati da se svaku osobu, a osobito djecu, uvijek brani i štiti.

Srdačno pozdravljam sve danas prisutne hodočasnike, stvarno vas je previše da se svaku skupinu posebno spomene! Ali bar se nadam da će Zbor svetoga Blaža malo zapjevati. Pozdrav hodočasnicima iz Amsterdama, Zagreba, Litije (Slovenija), Madrida i Luga, također u Španjolskoj.

S radošću pozdravljam mnogobrojne Talijane: župe, udruge i škole. Poseban pozdrav dječacima i djevojčicama koji su primili ili će primiti sakrament potvrde.

Svima želim ugodnu nedjelju. I molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i doviđenja! (IKA)
Ispišite stranicu: