HR

Nadbiskup

Grb

GOLUB na plavoj pozadini označuje Duha Svetoga, Božju životvornu snagu, treću božansku osobu, koju evanđelje i kasnije kršćansko slikarstvo predočuju u liku goluba, a Crkva u Nicejsko-carigradskom vjerovanju svečano ispovijeda ŽIVOTVORCEM.

ZVIJEZDA označuje proslavljenu Isusovu Majku Mariju, koja je slika i početak Crkve kakva treba biti dovršena u budućem vijeku.

Isusova Majka na ovoj zemlji svijetli putujućem Božjem narodu kao znak sigurne nade i utjehe (usp. LG 68). Kao što je utjelovljenje Isusa Krista u krilu Djevičinu djelo Duha Svetoga, tako je i utjelovljenje otajstvenog Kristova tijela u svjetsku povijest djelo Duha Svetoga.

Crkva - Isusova zaručnica, prepoznaje u Presvetoj Bogorodici Mariji svoju sliku i prauzor. Presvetu Djevicu nazvala je kršćanska tradicija Zvijezdom Danicom, onom koja je svojim povjerenjem u Božju riječ navijestila izlazak Sunca Pravde - Krista Gospodina.

Vjerni Božji narod nazvao ju je još i Zvijezdom mora, videći u njoj pouzdani orijentir na uzburkanim morima povijesti: osobne, narodne i općeljudske.

PLAVA BOJA štita u grbu označuje bistro nebo i sinje more. Modra boja simbol je i grada Zagreba.

GESLO - Da život imaju - uzeto je iz Evanđelja po Ivanu (Iv 10, 10). U Isusu Kristu Bog se, u odnosu prema ljudima, zauvijek i neopozivo opredijelio za život: »Dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju« (Iv 10, 10).

Ispišite stranicu: