HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Izvještaj o štetama od potresa na župnoj crkvi i crkvenim objektima u Župi sv. Martina biskupa, Sveti Martin pod OkićemMeđu župama koje su stradale u potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine je i župa sv. Martina biskupa, Sveti Martin pod Okićem. U nastavku donosimo izvještaj o štetama na crkvi i crkvenim objektima.

Na župnoj crkvi sv. Martina biskupa uočena je pojava pukotina na više mjesta u crkvi, poglavito u tjemenima lukova zidnih platna i spojevima pojedinih dijelova crkve.Pukotine se pojavljuju na očekivanim mjestima i u veličini koja nije alarmantna, ali zahtijevaju pažnju i daljnje praćenje. Zabrinjavajuće su pukotine koje su se pojavile na 2/3 visine tornja zvonika oko prozorskih otvora. Pukotine su vrlo izražene, u cijeloj debljini zida i križnog („X“) oblika, što upućuje na posmični slom zidnog platna.S obzirom da je zvonik izvorno vrlo nepravilne geometrije i neravnih ploha, upitna je stabilnost cijelog zvonika i vrlo vjerojatno nedostatna nosivost u slučaju naknadnih potresa značajnijeg intenziteta. Ne preporuča se korištenje crkve do provođenja detaljnog pregleda ili barem 1-3 mjeseca dok ne uslijedi značajnije smanjenje seizmičke aktivnosti, stoga je župna crkva do daljnjeg zatvorena.

Na kapeli sv. Roka u Galgovu potres je uzrokovao niz pukotina s vanjske i unutarnje strane crkve te je došlo do oštećenja crijepa na krovištu.

Velika oštećenja izvana i iznutra potres je uzrokovao i na kapeli sv. Antuna pustinjaka u Klakama. Velika su napuknuća zidova na mjestu gdje se nalazi sakristija i zid koji spaja sakristiju s drugim dijelom kapele, dok se u unutrašnjosti kapele vide oštećenja i napuknuća poda i zida u lađi i u svetištu te iza glavnog oltara.


Ispišite stranicu: