HR

Nadbiskup

1406. – 1410.

Prelaskom biskupa Eberharda iz Zagreba na varadinsku biskupsku stolicu, stolica zagrebačkih biskupa ostala je relativno kratko vrijeme nepopunjena. Iako je prošlo malo vremena od Eberhardova odlaska do dolaska Andrije Scolarija, stanje se u biskupiji nesumnjivo zamrsilo. Biskup Eberhard u svojim ispravama izdanim poslije povratka u Zagreb 1410. godine spominje razne svjetovne gubernatore koji su očito nanijeli štetu biskupiji.

Ondje se spominju ban Pavao Besseny, ban Pavao Pech, Juraj Petrov iz Dubrave, koji je ujedno i veliki župan zagrebačke županije, te Herman Celjski. Obitelj Scolari bila je vrlo ugledna firentinska obitelj. Andrijin brat Filip bio je u službi ostrogonskog biskupa Demetrija, bivšeg biskupa zagrebačkoga. Kasnije je stupio kao vojnik u službu kralja Žigmunda.

Grb biskupa Scolarija iz isprava se ne može rekonstruirati. Naime, sačuvana su dva vrlo oštećena velika pečata utisnuta u crvenom vosku na dvije isprave u arhivu Čazmanskog kaptola. Na tim ostacima pečata može se razaznati lik svetog Stjepana kralja na prijestolju i djelomično natpis. Po načinu kako je napravljen, ne razlikuje se od pečata ostalih grbova zagrebačkih biskupa.

Mali pečat je s tih isprava potpuno otpao. Nesumnjivo je na njemu, kako je to bio običaj, stajao biskupov obiteljski grb. Obitelj Scolari imala je u grbu na srebrnoj podlozi štita u jednakim razmacima tri crne grede ukošene s lijeva na desno.  Ne može se sa sigurnošću utvrditi datum kada je Andrija Scolari preuzeo Zagrebačku biskupiju jer su podaci sačuvanih arhivskih dokumenata međusobno proturječni.

O njegovom kratkom biskupovanju može se pouzdano utvrditi vrlo malo. Od 4. do 18. srpnja 1409. izdao je u Zagrebu sedam isprava koje svojim značajkama ne zaostaju stilom njegova prethodnika i nasljednika, no one su ujedno i jedini svjedoci o njegovom kratkom zagrebačkom pontifikatu. Trajniji spomen u Zagrebu i nije imao prilike ostaviti jer je vrlo brzo premješten za varadinskog biskupa, a biskup Eberhard vratio se u Zagreb. Papa Ivan XXIII. 11. kolovoza 1410. potvrdio je i formalno tu promjenu. Otišavši u Varadin, biskup Andrija upravljao je tamošnjom biskupijom sve do svoje smrti 1426. godine.

Izvor: Lukinović, A. (1995) Andrija Scolari. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 177-179.
Ispišite stranicu: