HR

Nadbiskup

1214. - 1225.

„Njega (Gotharda) naslijedio je gospodin Stjepan I., čije spise imaju neki u katedrali, ali vrijeme uprave nepoznato je dotle dok se bolje ne pregledaju privilegiji Crkve, u kojima se nedvojbeno može pojavljivati“, piše Ivan, arhiđakon gorički.

Biskup Stjepan I. nalazi se među svjedocima u mnogim ispravama koje je izdavao kralj Andrija II. od 1216. do 1217. godine. 

Izvor: Šanjek, F. (1995) Stjepan I. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 37-40.
Ispišite stranicu: