HR

Riječ Nadbiskupa

Kardinal Bozanić đakonima: Vaša vjernost potrebna je Crkvi

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
Homilija na đakonskom ređenju
Zagreb, katedrala, 25. listopada 2014. godine.
Liturgijska čitanja: 2 Tim 1,6-14; Iv 13, 1-17
 
Draga subraćo u biskupstvu,
mnogopoštovani oci provincijali,
draga braćo i sestre u vjeri!
 
1. S pomoću Gospodina Boga i Spasitelja našega Isusa Krista ovu našu braću izabiremo za red đakonata.

Te riječi pod svodovima ove Stepinčeve katedrale, dragi kandidati za sveti Red đakonata, za vas sada znače otajstvo poziva. One imaju značenje Isusovih riječi: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi« (Mt 4,19).
Stoga vas srdačno pozdravljam, dragi ređenici. Iskreno se radujem što ste prihvatili Božji poziv i svoje živote spremno položili u njegove ruke. Sa zahvalnošću, radosno ovdje pozdravljam i vaše drage roditelje, braću i sestre, rodbinu, prijatelje i znance.
U osobi prečasnog Rektora Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa, koji je u našoj prvostolnici predstavio ovu dvanaestoricu mladića, dijecezanskih i redovničkih, pozdravljam sve poglavare i odgojitelje kao i gospodu profesore koji su kandidate za đakonat brižnom ljubavlju pratili na putu formacije.

Pozdravljam župnike ređenika, sve svećenike i redovnike. Pozdravljam đakone, časne sestre redovnice, bogoslove, sjemeništarce, redovničke kandidate i kandidatice te sve vas nazočne koji ste došli sa željom da podijelite radost s našim ređenicima u trenutku kad postaju posvećeni službenici Crkve.
 
2. Dragi kandidati za đakonat, događaj koji se sada dovršava u vama, znak je Boga koji nas ne ostavlja same, koji nas ne napušta, već nam očituje svoju ljubav i svoju blizinu. Sa svojim odgovorom na Gospodinov poziv: »evo me«, vi sada ulazite u Božji plan spasenja i postajete znak nade za budućnost Crkve, primjer evanđeoske hrabrosti za sve.

Za nekoliko trenutaka, po polaganju biskupovih ruku, sići će na vas Duh Sveti te ćete molitvom ređenja biti uzeti, postavljeni od Boga za službu u njegovoj Crkvi, pozvani da čuvate čistu savjest, budete poslušni i vjerno živite celibat radi Božjeg kraljevstva. Od danas ćete zauvijek biti posvećeni Bogu svim svojim bićem; vaš život, vaš duh i vaša duša postat će mjesto Božje prisutnosti te će se po vama ostvarivati djelo Božjega spasenja.

Na đakone se polažu ruke ne za svećeništvo nego za služenje, kako to kaže dogmatska konstitucija o Crkvi Drugog vatikanskog koncila u broju 29. Ojačani sakramentalnom milošću đakoni, naime, služe Božjem narodu u zajedništvu s biskupom i njegovim prezbiterijem. Dužnost je đakona, prema praksi Crkve, svečano dijeliti krst, čuvati i dijeliti Euharistiju, u ime Crkve prisustvovati ženidbi i blagoslivljati je, nositi popudbinu umirućima, čitati vjernicima Sveto pismo, poučavati i poticati narod, predvoditi bogoštovlje i molitvu vjernika, dijeliti blagoslovine te voditi obred sprovoda i pokopa.

3. Dragi ređenici, uvijek se prema svetim tajnama odnosite s poštovanjem i pobožnošću duha. Neka to bude izraz duše koja vjeruje te ostaje uvijek svjesna dara što ga je primila i zadatka koji je prihvatila.

Đakoni su predani službi ljubavi i upravljanja stoga trebaju biti milosrdni i marljivi po primjeru Isusa Krista koji je svima postao slugom. Prema Isusovim riječima koje ste izabrali za misao vodilju svoga đakonata: »Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih« (Iv 13,15). Upoznat ćete različite oblike siromaštva u našem društvu. Približite se siromašnima, potrebnima, napuštenima i otkrit ćete u njima lice našega Gospodina.

Kao đakoni rođeni ste od oltara, iz središta euharistijske žrtve, u molitvi. Stoga, dopustite, da vam s pastirskom brigom, u ovom svetom trenutku toplo preporučim vjernost duhu molitve u obdržavanju službe časova. To je neprestana molitva Crkve koja je posebno povjerena svetim službenicima. Čuvajte intenzivan i živ dijalog s Bogom moleći za sebe i za čitav svijet. Neka se u vaše molitve sliju vapaji tolikih koji traže pomoć odozgor. Neka u vama bude stalno prisutan poticaj svetog Pavla: »Raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku« (2 Tim 1,6).
 
4. Dragi kandidati za đakonat, papa Franjo nas poziva da izađemo i pođemo na periferije. Sveti Otac neke suvremene pojave u pastoralnom djelovanju opisuje ovako: »Danas se kod mnogih pastoralnih djelatnika, uključujući i posvećene osobe, može uočiti pretjerana briga za prostore osobne slobode i opuštanja, koja dovodi do toga da svoje poslove doživljavaju kao puki privjesak vlastitog života, kao da nisu sastavni dio vlastitog identiteta. Istodobno duhovni se život poistovjećuje s nekim pobožnim vježbama koje, istina, pružaju određenu utjehu, ali ne potiču susret s drugima, zauzimanje u svijetu, ljubav prema evangelizaciji. Tako se kod mnogih djelatnika u evangelizaciji… može uočiti naglašeni individualizam, kriza identiteta i opadanje gorljivosti« (Evangelii gaudium, 78). Stoga Papa potiče sve djelatnike u evangelizaciji da se odupru egoističnoj mlitavosti i da ne dopuste da im se ukrade radost služenja Isusovu evanđelju.

Služiti je temeljno pravilo za one koji žele biti Kristovi poslanici. Nedvojbeno je da je svaki kršćanin, snagom krštenja, pozvan prihvatiti takav način života. Ali vi se, dragi kandidati za đakonat, još snažnije obvezujete svjedočiti ga, snagom milosti sakramenta Svetoga reda koji će vam uskoro biti podijeljen. Gledajući vaše svjedočenje, bit ćemo svi ponovno pozvani s još većim žarom izaći na periferije, biti sluge i to ponosne sluge Isusa Krista.
 
5. Kristov nasljedovatelj je osoba koja je naučila trošiti se, ne očekujući ništa za sebe. Srce onoga koji služi u Kristovo ime ponizno je i budno. Milošću dobiveni autoritet unutar Crkve nikada ne smije postati prigodom stjecanja osobne koristi, uzdizanja samoga sebe ili, što je još gore, vlasti nad drugima. Dosljednost, čistoća života i osjećaja trebaju krasiti Kristova službenika. Svijet će osjetiti radost kada vidi svjedoka Evanđelja koji ništa ne očekuje za sebe, a bogata mu je naknada utjeha što je u zajedništvu sa svojim Gospodinom i dijeli njegovu milosrdnu ljubav prema braći i sestrama, osobito onima koji su potrebniji.

To je ono što molim za vas, predragi kandidati. Gospodin, u čijim je rukama vaša sudbina, neka vas čuva u poslanju koje danas započinjete kao ministri Reda đakonata. Neka Gospodin učini vjernim vaše služenje u Crkvi, a vaše svjedočanstvo vidljivim u očima svijeta. Budite uvijek dionici ljubavi koja izvire iz Isusova probodenog Srca na križu, kako biste besplatno primali i besplatno davali.

Presveta Bogorodica Marija neka posreduje za vas, učvrsti vašu odluku i trajno vas prati na vašem putu. Sve vas preporučujem nebeskom zagovoru blaženog Alojzija Stepinca. Amen.
 
 
Ispišite stranicu: