HR

Riječ Svetog Oca

Kristova riječ mijenja svijet i srca


Papin nagovor prije i nakon molitve Anđeo Gospodnji u nedjelju 26. siječnja 2020.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U današnjem Evanđelju (usp. Mt 4, 12-23) prikazan nam je početak Isusova javnog djelovanja. To se dogodilo u Galileji, kraju koji je bio na periferiji u odnosu na Jeruzalem i na koji se gledalo s podozrivošću zbog miješanja sa poganima. Iz tih se krajeva nije očekivalo ništa dobro i novo; no, Isus, koji je odrastao u Nazaretu u Galileji, upravo ondje započinje svoje propovijedanje.

On proglašava središnju jezgru svog učenja sažetog u pozivu: „Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!“ (r. 17). Taj navještaj je poput snažne zrake svjetlosti koja prolazi kroz tamu i raspršuje maglu te doziva u pamet Izaijino proroštvo koje se čita u božićnoj noći: „Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja“ (9, 1). Dolaskom Isusa, svjetla svijeta, Bog Otac pokazao je čovječanstvu svoju blizinu i prijateljstvo. Oni su nam dani besplatno neovisno o našim zaslugama. Božja blizina i Božje prijateljstvo nisu naša zasluga: oni su besplatni Božji dar. Moramo čuvati taj dar.

Poziv na obraćenje, koji Isus upućuje svim ljudima dobre volje, u punini se razumije upravo u svjetlu događaja objavljenja Sina Božjega o kojem smo razmišljali proteklih nedjelja. Mnogo je puta čovjeku nemoguće promijeniti svoj život, napustiti put sebičnosti, zla, napustiti put grijeha, jer je u svome radu na obraćenju fokusiran isključivo na sebe samog i vlastite snage, a ne na Krista i njegovog Duha. Ali naše prianjanje uz Gospodina ne može se svesti na osobni napor, to ne. Vjerovati to bio bi, među ostalim, grijeh oholosti. Naše prianjanje uz Gospodina ne može se svoditi na osobni napor, nego mora naći svoj izraz u povjerljivom otvaranju srca i uma kako bismo prigrlili Isusovu Radosnu vijest. Upravo to – Isusova Riječ, Isusova Radosna vijest, evanđelje – mijenja svijet i srca! Stoga smo pozvani vjerovati Kristovoj riječi, otvoriti se Očevu milosrđu i dopustiti milosti Duha Svetoga da nas preobrazi.

Odatle počinje pravi put obraćenja. Baš kao što se dogodilo s prvim učenicima: susret s božanskim Učiteljem, njegovim pogledom, njegovom riječju dao im je poticaj da ga slijede, da promijene život stavljajući se konkretno u službu Božjega kraljevstva. Iznenađujući i presudni susret s Isusom označio je početak hoda učenikâ i pretvorio ih u vjesnike i svjedoke Božje ljubavi prema svom narodu. Neka po uzoru na te prve vjesnike i glasnike Božje Riječi svaki od nas ide Spasiteljevima stopama kako bismo ponudili nadu onima koji za njom žeđaju.

Neka Djevica Marija, kojoj se obraćamo u ovoj molitvi Angelusa, podrži ove nakane i podupre ih svojim majčinskim zagovorom.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,
Danas prvi put slavimo Nedjelju Božje riječi koja je utemeljena zato da sve bolje slavimo i prihvaćamo dar koji je Bog svojom Riječju dao i svakodnevno daje svom narodu. Zahvaljujem biskupijama, hvala zajednicama koje su predložile inicijative kojima se želi dozvati u svijest da Svetome pismu pripada središnje mjesto u životu Crkve.

Sutra se obilježava 75. godišnjica oslobađanja logora smrti Auschwitz-Birkenau. Pred tom golemom tragedijom, pred tim užasom, ravnodušnost je nedopustiva a sjećanje nužno. Sutra smo svi pozvani zastati na trenutak u molitvi sabranosti i reći svaki u svom srcu: nikada više, nikada više!
Danas se obilježava Svjetski dan oboljelih od Hansenove bolesti (guba). Izražavamo svoju blizinu svim osobama koje su njome pogođene i onima koji se o njima brinu na različite načine.
Također želim biti u blizini i moliti za osobe zaražene virusom koji se proširio u Kini. Neka Gospodin umrle primi u svoj mir, utješi obitelji i podupre veliko zalaganje kineskog društva u borbi protiv epidemije.
Ispišite stranicu: