HR

Riječ Svetog Oca

Stalna radost, ustrajna molitva i neprestano zahvaljivanje


Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 17. prosinca 2017.
 
Draga braćo i sestre, dobar dan!
Proteklih nedjelja u liturgiji je naglašavano što znači zauzeti stav budnosti i što stvarno znači pripraviti put Gospodinu. Na ovu Treću nedjelju došašća, koju zovemo „nedjelja radosti", liturgija nas poziva shvatiti duh zahvaljujući kojem se sve to događa, a to je upravo radost. Sveti nas Pavao poziva da se pripremimo za dolazak Gospodinov zauzimajući tri stava. Poslušajte dobro: tri stava. Prvi je stalna radost, drugi ustrajna molitva a treći neprestano zahvaljivanje. Stalna radost, ustrajna molitva i neprestano zahvaljivanje.

Prvi je stav stalna radost: „Uvijek se radujte!" (1 Sol 5, 16), kaže sveti Pavao, a to znači da trebamo uvijek biti radosni, pa i onda kada stvari ne idu prema našim željama; ali postoji duboka radost, koja je mir: i to je radost, ona nutarnja. A mir je „staložena" radost, ali je radost. Tjeskobe, teškoće i patnje prolaze kroz život svakoga, svi smo ih iskusili; i stvarnost oko nas često izgleda negostoljubiva i neplodna, nalik pustinji u kojoj je odjekivao glas Ivana Krstitelja, kako podsjeća današnje Evanđelje (usp. Iv 1, 23). Ali upravo riječi Ivana Krstitelja otkrivaju da naša radost počiva na sigurnosti da je ta pustinja nastanjena: „Među vama – kaže Ivan Krstitelj – stoji koga vi ne poznate" (r. 26). To je Isus kojega je Otac poslao i koji dolazi, kako je istaknuo Izaija, „da radosnu vijest donese ubogima, da iscijeli srca slomljena; da zarobljenima navijesti slobodu i oslobođenje sužnjevima; da navijesti godinu milosti Jahvine" (61, 1-2). Te riječi koje će Isus izgovoriti u svojem govoru u sinagogi u Nazaretu (usp. Lk 4, 16-19), pojašnjavaju da je njegovo poslanje u svijetu oslobađati od osobnog i društvenog grijeha i ropstava koje oni izazivaju. Došao je na svijet da ljudima vrati dostojanstvo i slobodu djece Božje, što samo On može dati, i da dadne radost za to.

Radost koja karakterizira iščekivanje Mesije temelji se na ustrajnoj molitvi, to je drugi stav. Sveti Pavao kaže: „Molite uvijek" (1 Sol 5, 17). Po molitvi možemo ući u postojan odnos s Bogom, koji je izvor istinske radosti. Kršćanska se radost ne kupuje, ne može se kupiti, dolazi iz vjere i iz susreta s Isusom Kristom koji je razlog naše sreće. A što smo više ukorijenjeni u Kristu, što smo bliži Isusu, to više nalazimo unutarnji spokoj, čak i usred svakodnevnih proturječja. Zbog toga kršćanin, nakon što je susreo Isusa, ne može biti zloguki prorok, nego svjedok i glasnik radosti, radosti koju treba dijeliti s drugima, radosti koja je zarazna i koja životni put čini manje napornim.

Treći stav koji je Pavao naznačio je neprestano zahvaljivanje, to jest zahvalna ljubav prema Bogu. On je zapravo vrlo velikodušan prema nama i mi smo pozvani uvijek prepoznavati njegove darove, njegovu milosrdnu ljubav, strpljenje i dobrotu, živeći tako u neprestanom zahvaljivanju.
Radost, molitva i zahvaljivanje tri su stava koji nas pripremaju kako bismo Božić živjeli istinski. Radost, molitva i zahvaljivanje. Recimo to svi zajedno: radost, molitva i zahvaljivanje [narod na Trgu ponavlja]. Još jednom! [Ponavljaju] U ovom posljednjem dijelu došašća, povjeravamo se majčinom zagovoru Djevice Marije. Ona je „uzrok naše radosti", ne samo zato što je rodila Isusa, već zato što nas stalno upućuje Njemu.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,
[Djeca iz Rima pjevaju „Sretan rođendan ti!"] Hvala, hvala od srca!
od srca se pridružujem apelu nigerijskih biskupa za oslobađanje šest redovnica družbe Euharistijskog Srca Kristova koje su prije mjesec dana otete iz svojeg samostana u Iguoriakhiju. Snažno molim za njih i za sve druge osobe koje se nalaze u tom bolnom stanju kako bi se konačno za Božić mogli vratiti svojim domovima. Pomolimo se svi zajedno za njih: Zdravo Marijo…

Pozdravljam sve vas, obitelji, župne zajednice i udruge, koji ste došli u Rima, Italije i mnogih dijelova svijeta. Posebno pozdravljam skupinu „Lobitos" iz Portugala i bolivijske hodočasnike. Pozdravljam vjernike iz Salamanke i Pernumia u blizini Padove.

Srdačno pozdravljam djecu koja su došla na blagoslov kipića Djeteta Isusa u organizaciji Centra rimskih oratorija. Lijepo je ono što na jednom od vaših transparenata mogu odavde pročitati: oratorij je upravo za svakoga od nas. „Uvijek ima jedno mjesto za tebe", piše na transparentu. Uvijek ima jedno mjesto za tebe! Kada budete molili kod kuće, pred jaslicama sa svojom obitelji, dopustite da vas svojom nježnošću privuče Dijete Isus koji je rođen među nama siromašan i slab da bi nam dao svoju ljubav. To je pravi Božić. Ako maknemo Isusa, što ostaje od Božića? Prazna zabava. Nemojte maknuti Isusa od Božića, Isus je središte Božića, Isus je pravi Božić. Jeste li razumjeli?
Ispišite stranicu: