Stranice

Kardinalova homilija na Svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Mariji Bistrici

 Vjera je usko povezana s ljubavlju. Tako smijemo reći da tamo gdje je u krizi istina, gdje se ona relativizira, postoji dublja kriza ljubavi, jer je zanemarena važnost vjere.
Ispišite stranicu: