HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Šteta od potresa u Mariji Bistrici

 

FOTOGALERIJA

U župi Uznesenja BDM u Mariji Bistrici na bazilici se zbog potresa 22. ožujka 2020. odlomio kameni križ koji je pao na krovište bazilike te ga oštetio na dva mjesta. Na pročelju bazilike nastala je vertikalna pukotina na stupovima uz kip Krista i Majke Božje te je uz kip Krista odlomljen kamen.

Oštećenja su nastala i na svodovima bazilike na kojima su vidljive mnoge pukotine. Na župnom dvoru također je nastalo mnogo pukotina i to na vanjskim i unutarnjim zidovima te na stropu.

U kapeli sv. Petra nakon potresa primjećeno je nekoliko pukotina kod oltara. Na vanjskim i unutarnjim zidovima kapele sv. Marije Magdalene nastalo je više pukotina različitih dužina i širina. Na tornju kapele vidljiva su puknuća svih četiriju uglova na kojima se nalazi kapa zvonika. Pukotina koja je nastala na stropu vidljiva je i izvana te se vjerojatno radi o puknuću zida.Također, nastale su pukotine i na luku iznad glavnog oltara. Na kapeli Blažene Djevice Marija na Vinskom vrhu nagnuo se križ s jabukom na vrhu tornja te je uočeno nekoliko pukotina na zidovima.

Kapela sv. Ladislava prilično je stradala. Nastalo je više pukotina unutar i izvan crkve, poput onih na pročelju, iznad prozora i na stropu. Na zgradi starih ispovjedaonica vanjsko oštećenje vidljivo je po velikoj pukotini stupa te spoja zgrade i arkada. Također, nastalo je mnoštvo pukotina u unutrašnjosti zgrade.Na gospodarskim zgradama nisu nastala veća oštećenja, osim što je palo nekoliko crjepova s kule.

U listopadu 2020. u Nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici izbio je i požar, a posljedice su vidljive i nakon potresa u prosincu.
Ispišite stranicu: