Stranice

Kateheza u župi Rođenja BDM - Granešina

Na katehezi u župi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini okupilo se šezdesetak župljana uz potporu 15-ak časnih sestara koje su i osigurale prostor u svom Duhovnom centru u sklopu samostana Družbe Kćeri Božje Ljubavi. Nakon Kardinalova izlaganja i postavljenog pitanja počela je rasprava uz kratak poticaj župnika Josipa Baloga.

Trajala je 50-ak minuta, a dotaknut je niz aktualnih pitanja od kojih se najveća rasprava povela o dvjema temama: braku i medijima (ususret nadolazećem referendumu) te župnom vjeronauku.

Većina župljana se složila s potrebom aktivnijeg djelovanja pojedinaca kako bismo dobili kvalitetne informacije u pravo vrijeme, a isto očekuju i od pokretača projekta kateheza odraslih. Što se župnog vjeronauka tiče zatražili su veći angažman župnika, jer smatraju da vjeronauk u školama nije dovoljan, odnosno, da je strogo tematski ograničen te se gubi duhovna dimenzija.

Na kraju kateheze župljani su obećali dodatno angažirati i one koji nisu prisustvovali prvom susretu, a sami se veseloj idućoj.

Ivica Zadro
župni medijski suradnik Tiskovnog ureda
Ispišite stranicu: