HR

Riječ Svetog Oca

Molitva za obitelj

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U našem hodu koji se sastoji od kateheza o obitelji, danas je jedna pomalo posebna etapa: bit će to molitvena stanka.

Na 25. ožujka Crkva svečano slavi Blagovijest, početak otajstva utjelovljenja. Arkanđeo Gabrijel pohodi skromnu nazaretsku djevojku i naviješta joj da će začeti i roditi Sina Božjega. Tim navještajem Gospodin prosvjetljuje i jača Marijinu vjeru, kao što će kasnije učiniti također za njezina zaručnika Josipa, kako bi se Isus mogao roditi u ljudskoj obitelji. To je veoma lijepo: pokazuje nam kako otajstvo utjelovljenja, kakvo je Bog htio, duboko obuhvaća ne samo začeće u utrobi majke, već također prihvaćanje u pravoj obitelji. Danas želim s vama razmatrati ljepotu te veze, ljepotu te Božje susretljivosti; i to možemo učiniti moleći zajedno molitvu Zdravo Marijo, u čijem su prvom dijelu preuzete upravo riječi koje je anđeo upravio Mariji. Pozivam vas da molimo zajedno:

"Zdravo Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom,
blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike
sada i na času smrti naše.
Amen".

A sada jedan drugi aspekt: na 25. ožujka, svetkovinu Blagovijesti, u mnogim se zemljama slavi Dan za život. Zbog toga je Ivan Pavao II., prije dvadeset godina, na taj dan potpisao encikliku Evangelium vitae. U spomen na tu obljetnicu danas su se na Trgu okupili mnogobrojni članovi Pokreta za život.

U Evangelium vitae obitelj zauzima središnje mjesto, jer je to krilo ljudskoga života. Moj časni predšasnik nas podsjeća da je Bog blagoslovio ljudski par od samoga početka da tvori jednu zajednicu ljubavi i života, kojoj je povjereno poslanje rađanja. Kršćanski supružnici, slaveći sakrament ženidbe, izražavaju spremnost poštivati taj blagoslov, Kristovom milošću, tijekom cijeloga života. Crkva se, pak, svečano obvezuje brinuti se za obitelj koja iz toga proizlazi, kao Božji dar za sam njezin život, u dobru i u zlu: veza između Crkve i obitelji je sveta i nepovrediva. Crkva, kao majka, nikada ne napušta obitelj, pa ni onda kada je ona ponižena, ranjena i na svakojake je se načine zatire. Čak ni onda kada padne u grijeh, ili se udalji od Crkve; uvijek će nastojati na sve načine za nju se brinuti i liječiti je, pozivati je na obraćenje i pomirivati je s Gospodinom.

No ipak, ako je to zadaća, jasno je koliko Crkva treba molitvu da može, u svakom vremenu, ostvariti to poslanje. Molitvu pune ljubavi prema obitelji i prema životu. Molitvu koja se zna radovati s radosnima i patiti s onima koji pate.

Zato sam zajedno sa svojim suradnicima odlučio vam ponovno danas predložiti molitvu za Biskupsku sinodu o obitelji. Molimo je sve do idućeg listopada, kada će se održati Redovna biskupska sinoda posvećena obitelji. Želim da ta molitva, kao i čitav sinodski hod, bude prodahnuta suosjećanjem Dobrog Pastira prema svome stadu, osobito prema osobama i obiteljima koje su iz različitih razloga "izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira" (Mt 9, 36). Tako će, potpomognuta i oživljena Božjom milošću, Crkva moći još predanije, i još više ujedinjena, svjedočiti istinu o Božjoj ljubavi i njegovu milosrđu prema obiteljima u svijetu, kako onih u ovčinjaku tako i onih izvan njega.

Molim vas da ne uskraćujete svoje molitve. Svi – papa, kardinali, biskupi, svećenici, redovnici i redovnice, vjernici laici – svi smo pozvani moliti za sinodu. To je potrebno, a ne naklapanja! Pozivam na molitvu i one koji osjećaju da su se udaljili od vjere, kao i one koji se ne mole redovito. Ta molitva za Sinodu o obitelji je za dobro sviju. Znam da vam je jutros dana sličica, koju sada držite u rukama. Pozivam vas da je čuvate i nosite sa sobom, tako da je u narednim mjesecima možete često moliti, sa svetom ustrajnošću, kao što to od nas traži Isus. Molimo sada zajedno:

Isuse, Marijo i Josipe
u vama promatramo
sjaj istinske ljubavi,
vama se s pouzdanjem obraćamo.
Sveta Nazaretska Obitelji,
učini i naše obitelji
mjestima zajedništva i prostorom molitve,
istinskim školama evanđelja
i malim domaćim Crkvama.
Sveta Nazaretska Obitelji,
neka u obiteljima nikada više ne bude
nasilja, zatvorenosti i podjele:
neka svatko tko je povrijeđen i sablažnjen
brzo osjeti utjehu i doživi ozdravljenje.
Sveta Nazaretska Obitelji,
neka predstojeća Biskupska sinoda
ponovno probudi u svima svijest
o svetom i nepovredivom značaju obitelji
i njezinoj ljepoti u Božjoj promisli.
Isuse, Marijo i Josipe,
čujte našu poniznu molitvu i uslišite nas. Amen.

Izvor: IKA
Ispišite stranicu: