HR

Nadbiskup

Grb

Prema crkvenoj katoličkoj heraldičkoj tradiciji, grb biskupa tradicionalno je sastavljen od:
  • štita koji može imati razne oblike (uvijek svodiv na izgled heraldičkoga štita) i sadrži simbolizme preuzete iz osobnih ideala, ili obiteljskih tradicija, ili pozivanja na vlastito ime, životno okruženje, ili na drugo;
  • jednoga procesionalnoga križa s dva poprečna kraka, u zlatu, postavljena in palo, odnosno okomito iza štita;
  • jedne donje trake koja donosi geslo obično napisano crnom bojom. U našem slučaju izabrao se štit gotskoga stila, klasičan i često upotrebljavan u crkvenoj heraldici, i zlatan križ u obliku lista djeteline, ukrašen s pet crvenih kamenova koji podsjećaju na pet Kristovih rana.

Tumačenje grba
Grb je sastavljen od dva polja na vrhu u kojima se nalaze zlatna zvijezda (7) i kruna hrvatskih kraljeva, te od središnjeg prostora grba gdje se nalazi lađa s istaknutim monogramom XP.

Dva plava polja koja se šire na desno i na lijevo simbol su nepokvarenosti nebeskoga svoda, ideala koji se uspinju prema gore; predstavlja odvajanje od zemaljskih vrjednota i uzlaženje duše prema Bogu. U središnjem polju se nalazi lađa s hrvatskim zastavicama koja stoji na burnim valovima. Lađa simbolizira Crkvu koja se nalazi u burnim vremenima, a kojom upravlja Isus Krist. Kristov monogram (XP: grčka slova hi i ro, prva slova Kristova imena Hristos) ističe se ponajprije na jedru lađe da bi naznačilo središnje mjesto Krista u Crkvi koju vodi i kojom upravlja u burnim povijesnim vremenima.

U gornjem lijevom polju (heraldički desno) stoji zvijezda koja simbolizira Blaženu Djevicu Mariju, Majku Isusovu i duhovnu Majku našu, koja se naziva i Zvijezda jutarnja, a u desnom polju (heraldički lijevo) kruna hrvatskih kraljeva, koja podsjeća na Tomislavgrad gdje je krunjen prvih hrvatski kralj Tomislav, a gdje je rođen biskup Kutleša.
 
U tebe se, Gospodine, uzdam! (Ps 31,15)

Riječi biskupskoga gesla mons. Kutleše uzete su iz Psalma 31. U svojoj suočenosti sa zadaćama i pogiblima života čovjeka mora imati oslonce na koje može računati, utočište u koja će se skloniti, da ga ne umrtvi tjeskoba, već da ustraje unatoč kušnjama nadajući se da će postići cilj. To utočište je Gospodin koji upravlja povijesnim događanjima u kojima se nalazi njegova Lađa kojom sigurno upravlja prema njezinom cilju.

Geslo, također, izražava veliko pouzdanje biskupa Kutleše u Božju providnost i mudrost. Usto, isto geslo je izabrao i mučenik blaženi kardinal Alojzija Stepinca, kojeg novi biskup na poseban način štuje i utječe mu se u svojim molitvama.
Ispišite stranicu: