HR

Riječ Svetog Oca

Izabrati put pravednosti a ne put korupcije

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 18. rujna 2016.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Isus nas danas potiče razmišljati o dva oprečna načina života: svjetovnom i evanđeoskom. Duh svijeta nije Isusov duh. To čini prispodobom o nevjernom i pokvarenom upravitelju kojeg je Isus pohvalio unatoč njegovu nepoštenju (usp. Lk 16, 1-13). Treba odmah pojasniti da taj upravitelj nije predstavljen kao primjer koji treba slijediti, već kao primjer domišljatosti. Taj je čovjek optužen da loše vodi poslove svog gospodara, te prije no što će biti udaljen, lukavo pokušava steći naklonost dužnikâ, opraštajući im dio duga, kako bi sebi osigurao budućnost. Komentirajući njegove postupke, Isus primjećuje: "sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti" (r. 8).

Na takvu svjetovnu lukavost pozvani smo odgovoriti kršćanskom lukavošću, koja je dar Duha Svetoga. Da bi se živjelo po evanđelju, treba se udaljiti od duha i vrijednostî ovoga svijeta, tako omiljenih zloduhu. A kako se očituje ta svjetovnost? Svjetovnost se očituje u stavovima korupcije, prevare, ugnjetavanja i predstavlja potpuno pogrešan put, put grijeha, jer jedno vodi drugom! To je kao neki lanac, premda je – istina – to, općenito uzevši, najlagodniji put. Duh evanđelja, naprotiv, zahtijeva ozbiljan i zauzet život, ozbiljan – ali radostan, pun radosti! – obilježen poštenjem, čestitošću, poštivanjem drugih i njihova dostojanstva, te osjećajem za dužnost. To je kršćanska prepredenost!

Život pred nas nužno stavlja odabir između dva puta: između poštenja i nepoštenja, vjernosti i nevjere, egoizma i altruizma, dobra i zla. Ne može se hoditi sad jednim sad drugim putom, jer su različiti i međusobno suprotstavljeni. Prorok Ilija je govorio izraelskom narodu, koji je hodio na te dvije staze: "hramate na obje strane" (usp. 1 Kr 18,21). To je lijepa slika. Važno je odlučiti se kojim putem krenuti, i potom, odabravši onaj pravi, hoditi poletno i hrabro, uzdajući se u Gospodinovu milost i pomoć njegova Duha. Završetak evanđelja je snažan i kategoričan: "Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu" (r. 13).

Isus nas danas ovom poukom potiče da se jasno opredijelimo između Njega i duha svijeta, između logike korupcije, ugnjetavanja i pohlepe i logike čestitosti, krotkosti i dijeljenja. Neki s korupcijom postupaju kao s drogama: misle da je mogu koristiti i prestati kad god požele. Počinje se od malih stvari: mito ovdje, iznuđivanje ondje… I tako od jednog do drugog polako se izgubi vlastitu slobodu. Korupcija također stvara naviku, i rađa siromaštvo, izrabljivanje, patnju. I koliko je samo žrtava korupcije danas u svijetu! Kolike žrtve te raširene korupcije! Kad se naprotiv trudimo slijediti evanđeosku logiku čestitosti, jasnoće namjere i postupaka, bratstva, postajemo tvorci pravednosti, otvaramo horizonte nade za čovječanstvo. Besplatnim i bezuvjetnim darivanjem sebe braći, služimo pravome gospodaru: Bogu.
Neka nam Djevica Marija pomogne u svakoj prigodi odabrati ispravan put, nalazeći također hrabrosti ići protiv struje, kako bi slijedili Isusa i njegovo evanđelje.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

jučer je u Codrongianosu (Sassari) proglašena blaženom Elisabetta Sanna, majka. Kao udovica se potpuno posvetila molitvi i služenju bolesnima i siromašnima. Njeno je svjedočanstvo model vjerom oživljene evanđeoske ljubavi.

Danas u Genovi završava Nacionalni euharistijski kongres. Svim vjernicima koji su se ondje okupili upućujem poseban pozdrav, u nadi da će taj milosni događaj u talijanskom narodu oživjeti vjeru u Presveti euharistijski sakrament, u kojem se klanjamo Isusu, izvoru života i nade svakog čovjeka.

U utorak ću poći u Asiz na molitveni susret za mir, trideset godina nakon onog povijesnog održanog na poticaj svetog Ivana Pavla II. Pozivam župe, crkvene udruge i vjernike iz cijelog svijeta da im taj dan bude Dan molitve za mir. Mir nam je danas više no ikad potreban, u ovom ratu po cijelom svijetu. Molimo za mir. Po primjeru svetog Franje, čovjeka krotkosti i bratstva, svi smo pozvani svijetu pružiti snažno svjedočanstvo našeg zajedničkog pregnuća oko mira i pomirenja među narodima. Zato se u utorak svi ujedinimo u molitvi. Neka svatko odvoji malo vremena, koliko može, da moli za mir. Cijeli svijet, zajedno.

Toplo pozdravljam sve vas, Rimljane i hodočasnike iz različitih zemalja. Posebno pozdravljam vjernike iz Kölnske biskupije te one iz Marianopolia.

Svima želim ugodnu nedjelju. Molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i doviđenja!
Ispišite stranicu: