HR

Nadbiskupija

Zbor dekana

Dekanat kao manja ustrojbena jedinica unutar arhiđakonata zajednica je više župa područno i upravno povezanih u cjelinu s ciljem zajedničkog unapređivanja pastoralne brige za vjernike pojedinih župa u dekanatu (usp. ZKP, kan. 374). Na čelu dekanata je dekan, odnosno prezbiter kojega na tu službu imenuje dijecezanski biskup nakon što se o tome posavjetuje sa svećenicima dotičnog dekanata (usp. ZKP, kan. 555).

Služba dekana obuhvaća: promicanje i usklađivanje zajedničke pastoralne djelatnosti u dekanatu, brigu o tome da klerici njegova dekanata žive u skladu sa svojim staležom i da brižljivo udovoljavaju svojim dužnostima, da se bogoslužna slavlja obavljaju prema propisima svetog bogoslužja, da se brižljivo pazi na doličnost i čistoću crkava i posvećenog pribora, osobito u euharistijskom slavlju i čuvanju Presvetog Sakramenta, da se župne knjige ispravno pišu i propisno čuvaju, da se pomnjivo upravlja crkvenim dobrima te da se vodi potrebna briga za župnu kuću (usp. ZKP, kan. 555 § 1), da klerici u određena vremena prisustvuju predavanjima, bogoslovnim sastancima ili konferencijama.

Dekan se zauzima za prezbitere koji se nalaze u težim okolnostima ili imaju poteškoća, te brine da teško bolesni župnici njegova dekanata ne ostanu bez duhovne i materijalne pomoći i da se dostojno obavi sprovod onih koji umru (usp. ZKP, kan. 555 § 2). U skladu s tim, dekan je obvezan prema odluci dijecezanskog biskupa pohađati župe svog dekanata i u Zagrebačkoj nadbiskupiji svake godine provesti dekansku vizitaciju.
Zagrebačka nadbiskupija podijeljena je na 21 dekanat s ukupno 205 župa.
 
 
I. DUGOREŠKO-MREŽNIČKI DEKANAT
 
Dekan: preč. Kristijan Gatarić (upravitelj Župe Skakavac i Župe Vukmanić) ​
 
II. DUGOSELSKI DEKANAT

Dekan: preč. Ivan Valentić (župnik Dugo Selo-Sv. Martin)  
III. GORNJOGRADSKI DEKANAT

Dekan: preč. Vladimir Kerečeni (upravitelj Župe Zagreb-Pantovčak)​
IV. JASTREBARSKI DEKANAT

Dekan: preč. Miroslav Lesičar (župnik Župe Draganić
V. KARLOVAČKI DEKANAT

Dekan: preč. Dražen Karačić (župnik Župe Karlovac-Novi Centar
VI. KRAPINSKI DEKANAT

Dekan:
 preč. Vladimir Drnetić (upravitelj Župe Sveti Križ Začretje
VII. KUSTOŠIJSKI DEKANAT

Dekan: preč. Ljubomir Vuković (župnik Župe Zagreb-Kustošija)  
VIII. MAKSIMIRSKO-TRNJANSKI DEKANAT
 
Dekan: preč. Josip Golubić (župnik Župe Zagreb-Sv. Petar)
IX. NOVOZAGREBAČKI DEKANAT

Dekan: preč. Vjekoslav Jakopović (župnik Župe Zagreb-Dugave)
X. OZALJSKO-LIPNIČKI DEKANAT

Dekan: preč. Željko Ivan Bakšić (župnik Župe Ozalj i upravitelj Župe Vrhovac
XI. REMETSKO-DUBRAVSKI DEKANAT

Dekan: preč. Vinko Tomić (župnik Župe Zagreb-Retkovec)
XII. RESNIČKI DEKANAT

Dekan: preč. Josip Horvat, st. (župnik Župe Ivanja Reka i Župe Jelkovec)
XIII. SAMOBORSKO-OKIĆKI DEKANAT

Dekan: preč. Ivica Cik (župnik Župe Samobor)
XIV. SESVETSKO-VUGROVEČKI DEKANAT

Dekan: preč. Zlatko Pavetić (župnik Župe Brestje)  
XV. STUBIČKI DEKANAT

Dekan: preč. Nikola Jurković (upravitelj Župe Gornja Stubica)
XVI. SVETONEDELJSKI DEKANAT

Dekan: preč. Dubravko Škrlin Hren (župnik Župe Stupnik-Lučko)
XVII. TREŠNJEVAČKI DEKANAT

Dekan: preč. Tomislav Šagud (župnik Župe Prečko)
XVIII. TUHELJSKO-PREGRADSKI DEKANAT

Dekan: preč. Ivan Mikec (župnik Župe Pregrada)
XIX. VELIKOGORIČKO-ODRANSKI DEKANAT

Dekan: preč. Norbert Ivan Koprivec (župnik Župe Velika Gorica-Navještenje BDM)
XX. ZAPREŠIĆKI DEKANAT

Dekan:
 preč. Danijel Hačko (upravitelj Župe Brdovec)
XXI. ZLATARSKO-BELEČKI DEKANAT

Dekan: preč. Dragutin Cerovečki (župnik Župe Zlatar)
Ispišite stranicu: