HR

Pastoral

Što se događa u misi? - Lomljenje kruha

Izvor: Cathopic
 
Jedno od najstarijih imena kojim su kršćani nazivali misu bilo je „lomljenje kruha“. Taj se pojam već koristi u Djelima apostolskim (Dj 2,46). Ovaj je čin imao praktičnu dimenziju. Bilo je potrebno lomiti kruh na nekoliko dijelova kako bi se mogao podijeliti onima koji su bili prisutni, ali ovo je praktičan čin odmah shvaćen kao metafora dublje stvarnosti koja se odvijala. Sveti Pavao to izriče na način koji je uvijek obilježavao svijest zajednice: „Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha“ (1 Kor 10,16-17). Ovdje postoji igra između jednog i mnogih. Mnogi su učinjeni jednim dijeljenjem jednog kruha; to jest jednog Kristovog tijela. Budući da se kruh shvaćao kao Kristovo tijelo, bilo je nemoguće lomiti kruh, a da se u ovom obrednom činu nije vidjela slika Gospodinova tijela na križu koje je „slomljeno“ kako bi nama dalo život i da se podijeli nama. To je već implicitno sažeto u načinu na koji evanđelist prenosi Gospodinove postupke i riječi u posljednjoj večeri, a što i  koristimo u izvještaju o ustanovljenju: „Razlomi kruh i dade ga svojim učenicima govoreći: 'Ovo je moje tijelo'“.

Stoga imamo jedan liturgisjki čin koji je istovremeno vrlo praktičan - priprema za stvarnu podjelu posvećenog kruha i vina vjernicima - i izuzetno poticajan na simboličkoj razini. Dok se sve to odvija, zajednica pjeva prekrasan hvalospjev, čijim se riječi dodatno otvaraju simbolična dimenzija. Pjevamo: „Jaganjče Božji“ i ovim naslovom obraćamo se samom Isusu. On je naše pashalno janje čije je tijelo žrtvovano, čija je krv prolivena za oproštenje naših grijeha. Prepoznajemo ovo: „Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta...“ i molimo za Njegovo oproštenje. Ponavlja se onoliko puta koliko je potrebno da prati čin priprave. Posljednji put tražimo još veći dar, za koji smo se već molili: „Daruj nam mir“. Ovaj himan isti je kao ona pjesan koja se zauvijek pjeva na vječnoj gozbi, a o kojoj Apostol piše u knjizi Otkrivenja: „I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na 'mirijade mirijada i tisuće tisuća'. Klicahu iza glasa: 'Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!'“ (Otk 5,11-12). Ili opet: „Dođe svadba Jaganjčeva [...].  Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!“ (Otk 19, 7.9).
 

Prvi dio: Što se događa u misi? (I)
Drugi dio: Što se događa u misi? (II)
Treći dio: Što se događa u misi? (III) 
Četvrti dio: Što se događa u misi? (IV)
Peti dio: Što se događa u misi? (V)
Šesti dio: Što se događa u misi? - Uvodni obredi (I)
Sedmi dio: Što se događa u misi? - (Uvodni obredi II)
Osmi dio: Što se događa u misi? - Uvodni obredi (III)
Deveti dio: Što se događa u misi? - Uvodni obredi (IV)
Deseti dio: 
Što se događa u misi? - Zborna molitva
Jedanaesti dio: Što se događa u misi? - Služba riječi
Dvanaesti dio: Što se događa u misi? - Služba riječi (II)
Trinaesti dio: Što se događa na misi? - Čitanje Starog zavjeta 
Četrnaesti dio: Što se događa u misi? - Otpjevni psalam 
Petnaesti dio: Što se događa u misi? - Drugo čitanje 
Šesnaesti dio: Aleluja ili pjesma prije Evanđelja i Navještaj evanđelja
Sedamnaesti dio: Homilija  
Osamnaesti dio: Vjerovanje 
Devetnaesti dio: Molitva vjernika 
Dvadeseti dio: Što se događa u misi? - Priprema oltara i darova 
Dvadeset prvi dio: Što se događa u misi? - Prinos darova biskupu ili prezbiteru 
Dvadeset drugi dio: Što se događa u misi? - Molitve prikazanja 
Dvadeset treći dio: Što se događa u misi? - Euharistijska molitva (V)
Dvadeset četvrti dio: Što se događa u misi? - Svećenikov dijalog s narodom – dijalog predslovlja
Dvadeset peti dio: Što se događa u misi? - Svećenikov dijalog s Bogom - preslovlje
Dvadeset šesti dio: Što se događa u misi? - Svet, svet, svet 
Dvadeset sedmi dio: Što se događa u misi? - Ispovijedati Božju svetost i slavu 
Dvadeset osmi dio: Što se događa u misi? - Svećenik zaziva Duha Svetoga (prva epikleza) 
Dvadeset deveti dio: Što se događa u misi? - Izvještaj o ustanovljenju euharistije 
Trideseti dio: Što se događa u misi? - Tajna vjere 
Trideset prvi dio: Što se događa u misi? - Druga epikleza
Trideset drugi dio: Što se događa u misi? - Zagovori 
Trideset treći dio: Što se događa u misi? - Slaviti Boga (doksologija) i veliki „Amen“ 
Trideset četvrti dio: Što se događa u misi? - Obred pričesti  
Trideset peti dio: Što se događa u misi? - Oče Naš (I) 
Trideset šesti dio: Što se događa u misi? - Oče Naš (II)
Trideset sedmi dio: Što se događa u misi? - Oče Naš (III) 
Trideset osmi dio: Što se događa u misi? - Oče Naš (IV) 
Trideset deveti dio: Što se događa u misi? - Znak mira


Knjigu prevodi vlč. mr. Tomislav Hačko, a prijevod se objavljuje uz dozvolu autora i izdavača Gracewing Publishing.
Ispišite stranicu: